Skip to main content
 

Nytt Fafo-prosjekt skal kartlegge norskkompetansen blant utenlandske arbeidstakere

  • 04. september 2019

Hva slags behov for språkopplæring har arbeidstakere født i utlandet? Og hva slags tilbud gis? Kravene til språkkompetanse varierer mellom yrkesgrupper og hva slags arbeid man har.  Arbeidsinnvandrere fra EØS-land har ikke rett på norskopplæring. På oppdrag fra Språkrådet skal Fafo kartlegge språkutfordringer, opplæring og hvordan dette håndteres ute på arbeidsplassene.

Prosjektmedarbeidere er Fafo-forskerne Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård.

roa amo 2017

 

 
Nyhet