Nedenfor er alle saker som tidligere har vært publisert på Start-siden. 

Lysark og Fafo-tv fra Østforum seminar 8. juni om østeuropeisk arbeidskraft

Lysark og Fafo-tv fra Østforum seminar 8. juni om østeuropeisk arbeidskraft


På dette seminaret ble det presentert helt nye tall om bedriftenes bruk og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft. Undersøkelsen omfatter bygg og anlegg, industrien og hotell og restaurant. Pdf av presentasjonene kan lastes ned fra seminarnettsiden. Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv.

(Fafo Østforum, 09.06.17)
Nytt Fafo-notat om elektrobransjen

Nytt Fafo-notat om elektrobransjen


I dette notatet beskrives tilstand og utviklingstrekk ved sysselsetting og lønn i elektrobransjen fra begynnelsen av 2000-tallet og fram til 2013/2014. Andelen arbeidstakere med innvandringsbakgrunn i elektrobransjen har økt over tid, fra 2 prosent i 2001 til 12 prosent i 2013.

(Fafo Østforum, 08.05.17)
Presentasjoner og opptak fra Fafo Østforum seminar: Godkjenning av utenlandske fagarbeidere

Presentasjoner og opptak fra Fafo Østforum seminar: Godkjenning av utenlandske fagarbeidere


Uten godkjent fagutdanning har mange arbeidsinnvandrere i en årrekke jobbet som ufaglærte. De har dermed fått lavere lønn enn de burde hatt, og bedriftene har ikke fått utnyttet kvalifisert kompetanse. Nå er det innført en ny godkjenningsordning. Fag på vandring var tema på dette Fafo Østforum seminaret 3. april. Seminarprogram og presentasjoner

Se opptak av sendingen på Fafo-tv

Les også: Stadig flere polske og norske fagbrev snakker sammen (arbeidslivet.no)

(Fafo Østforum, 03.04.17)
Fafokonferansen 23. mars: Sosial dumping i et globalt perspektiv

Fafokonferansen 23. mars: Sosial dumping i et globalt perspektiv


Ett av temaene på Fafokonferansen er tillit i arbeidslivet. Jenny Holdcroft, ass. generalsekretær for IndustriALL og Frances House, viseadm. dir. ved Institute for Human Rights and Business, retter søkelyset mot sosial dumping i et globalt perspektiv. Hvordan skal næringsliv og arbeidstakere gå frem overfor stadig tøffere arbeidsvilkår fra internasjonale leverandører og selskaper? Se opptak av Fafokonferansen på Fafo-tv

Innledere og program

(Fafo Østforum, 24.03.17)
Ny Fafo-rapport om kommunenes innsats mot arbeidslivskriminalitet

Ny Fafo-rapport om kommunenes innsats mot arbeidslivskriminalitet


Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Med innkjøp av varer og tjenester for 183 milliarder kroner årlig, har det stor betydning at leverandører og underleverandører følger lover og regler. Tiltakene er i hovedsak knyttet til rollen som innkjøper.

(Fafo Østforum, 13.02.17)
Nyhetssaker om Fafo-rapport om arbeidstakere i byggenæringen

Nyhetssaker om Fafo-rapport om arbeidstakere i byggenæringen


Rekrutteringssvikt blant de unge, men sysselsettingsvekst takket være arbeidsinnvandring. Det er hovedfunn i Fafos nye rapport om arbeidskraften i byggenæringen i 2008 og 2014. Det har vært en del presseoppslag om disse funnene, og vi har laget en samleside med utvalgte nyhetssaker, kommentarer og radiointervju.

(Fafo Østforum, 20.01.17)
Opptak og presentasjoner fra Fafo-seminar om arbeidstakere i byggenæringen

Opptak og presentasjoner fra Fafo-seminar om arbeidstakere i byggenæringen


Fafo har kartlagt arbeidskraften i byggenæringen i 2008 og 2014. I løpet av disse årene er det rekrutteringssvikt blant de unge. Men takket være arbeidsinnvandring er det like fullt sysselsettingsvekst i næringen. På et frokostseminar hos Fafo i dag 18. januar presenteres resultatene, og det blir kommentarer fra sentrale aktører i næringen. Seminarprogram og presentasjon

Se opptak av sendingen på Fafo-tv

(Fafo Østforum, 18.01.17)
Ny Fafo-rapport om arbeidstakere i byggenæringen

Ny Fafo-rapport om arbeidstakere i byggenæringen


Fafo har kartlagt arbeidskraften i byggenæringen i 2008 og 2014. I løpet av disse årene er det rekrutteringssvikt blant de unge. Men takket være arbeidsinnvandring er det like fullt sysselsettingsvekst i næringen.

(Fafo Østforum, 18.01.17)
Fafo med i europeisk prosjekt om utstasjonerte arbeidstakere

Fafo med i europeisk prosjekt om utstasjonerte arbeidstakere


I hvilken grad klarer tilsynsapparatet å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår for utstasjonerte arbeidstakere i EUs indre marked? Utgangspunktet er nye reguleringer og muligheter for samarbeid på tvers av landegrensene. Det er tema for dette europeiske prosjektet, som ledes av Universitetet i Jyväskylä. Fafos Anne Mette Ødegård (bildet) og Kristin Alsos er norske bidragsytere.

(Fafo Østforum, 12.12.16)
Opptak og presentasjoner fra Fafo Østforum seminar om arbeidsinnvandring

Opptak og presentasjoner fra Fafo Østforum seminar om arbeidsinnvandring


På Fafo Østforum seminar 29. november presenterte vi vurderinger og oppdatert statistikk om arbeidsinnvandringen til Norge i 2016. Det var innlegg fra Fafo, Statistisk sentralbyrå og Servicesenter for utenlandske arbeidstakere. Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside

Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv

(Fafo Østforum, 29.11.16)
Opptak og presentasjoner fra Fafo Østforum seminar om arbeidsforholdene i norske farvann

Opptak og presentasjoner fra Fafo Østforum seminar om arbeidsforholdene i norske farvann


Hva slags beskyttelse har arbeidstakere på flerbruksfartøyene på norsk sokkel? Og i hvilken grad gjelder norsk lov i møte med flaggstatprinsippet? Dette var tema på seminar hos Fafo Østforum 26. oktober. Det var innledere fra Industri Energi, Norsk olje & gass, Universitetet i Oslo, Sjømannsorganisasjonenes fellessekretariat og Norges Rederiforbund. Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside

Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv

(Fafo Østforum, 26.10.16)
Nytt Fafo-prosjekt om verneombudenes rolle

Nytt Fafo-prosjekt om verneombudenes rolle


Hvordan fungerer verneombudenes rolle i store og komplekse prosjekter, og når hovedentreprenøren er utenlandsk? Dette er to av spørsmålene i et nytt Fafo-prosjekt på oppdrag fra RVO-fondet (regionale verneombud i bygg og anlegg). Fafo-forskerne Rolf Andersen og Mona Bråten skal gjennomføre prosjektet.

(Fafo, 30.08.16)

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie