Nedenfor er alle saker som tidligere har vært publisert på Start-siden. 

Ny prosjektleder og ny medarbeider i Fafo Østforum

Ny prosjektleder og ny medarbeider i Fafo Østforum


Line Eldring gikk ut i permisjon i sommer, og Anne Mette Ødegård har overtatt som prosjektleder for Fafo Østforum. Fafo-forsker Beate Sletvold Øistad er ny prosjektmedarbeider i sekretariatet og driften av forumet. Velkommen til Beate!

(Fafo Østforum, 12.08.16)
Ny rapport fra Fafo-forskere: Nordiske arbeidstilsyn med utenlandsk arbeidskraft

Ny rapport fra Fafo-forskere: Nordiske arbeidstilsyn med utenlandsk arbeidskraft


Fafo har undersøkt hvordan arbeidstilsynene i Danmark, Norge og Sverige gjennomfører tilsyn og veiledning av utenlandske virksomheter og arbeidstakere innenfor bygg og transport.

(Fafo Østforum, 11.08.16)
Ny Fafo-rapport om renholdsbransjen

Ny Fafo-rapport om renholdsbransjen


For snart fire år siden ble det innført en godkjenningsordning i renholdbransjen. Dette er ett av tiltakene for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for de ansatte. Fafo har evaluert ordningen.

(Fafo Østforum, 12.07.16)
Nytt Fafo-notat om lovfestet minstelønn i Frankrike

Nytt Fafo-notat om lovfestet minstelønn i Frankrike


Debatten om en europeisk minstelønn er tilbake på agendaen, blant annet som følge av finanskrisen, økt lavtlønnsproblematikk og arbeidsmobilitet i Europa. Dette notatet, skrevet av Kristin Jesnes, handler om den franske minstelønnsordningen.

(Fafo Østforum, 01.07.16)
Fafo Østforum seminar 22. juni - Fafo-tv og lysark

Fafo Østforum seminar 22. juni - Fafo-tv og lysark


Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv

Sosial dumping ved offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet behandles i to nye rapporter fra Riksrevisjonen. På dette seminaret Martin Ørvim og Solveig Dahl, underdirektører ved Riksrevisjonen fram hovedkonklusjonene. Helge Eide, underdirektør i KS og Ingrid Finboe Svendsen, direktøren for Arbeidstilsynet var invitert til å kommentere hver sin rapport. Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside

(Fafo Østforum, 22.06.16)
Nytt faktaflak om offentlige anskaffelser

Nytt faktaflak om offentlige anskaffelser


Fafo Østforum har laget faktaflak om den nye loven om offentlige anskaffelser. Loven har nye bestemmelser om å ivareta miljø og grunnleggende menneskerettigheter. Det stilles krav om bruk av lærlinger, i tillegg til at loven åpner for begrensninger i leverandørkjeden.

(Fafo Østforum, 16.06.16)
Seminar om utstasjonering og håndheving - lysark og Fafo-tv

Seminar om utstasjonering og håndheving - lysark og Fafo-tv


Utstasjonering og håndheving var tema for dagens Fafo Østforum seminar. Kristin Alsos, forskningsleder ved Fafo, Ingrid Finsland, seniorrådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet og LO-advokat Håkon Angell innledet om to nye direktiver. Last ned presentasjonen fra seminarets nettside. Se opptak av strømmingen på Fafo-tv.

(Fafo Østforum, 25.05.16)
Ny Fafo-rapport om likebehandling av utleid arbeidskraft

Ny Fafo-rapport om likebehandling av utleid arbeidskraft


Fra 2013 skal ansatte som leies ut fra bemanningsforetak ha samme lønns- og arbeidsvilkår som om de ble ansatt direkte i innleievirksomheten. Har reglene ført til likebehandling?

(Fafo Østforum, 18.05.16)
Fafo Østforum seminar 25. mai om utstasjonering og håndheving

Fafo Østforum seminar 25. mai om utstasjonering og håndheving


Hvert år kommer det tusenvis av arbeidstakere med sin utenlandske arbeidsgiver til oppdrag i Norge. Det vil si at de er utstasjonerte. Nå er nye reguleringer underveis. Vil det føre til bedre vilkår for de ansatte og strengere kontroll med bedriftene? Det er temaet for dette Fafo Østforum seminaret. Påmelding

(Fafo Østforum, 11.05.16)
Nytt Fafo-notat: Godkjenning av utenlandsk kompetanse og diskriminering i arbeidslivet

Nytt Fafo-notat: Godkjenning av utenlandsk kompetanse og diskriminering i arbeidslivet


I dette notatet gis en oversikt over dagens system for godkjenning av utdanning tatt i utlandet. I tillegg er det laget en kunnskapsstatus om diskriminerende barrierer i arbeidslivet.

(Fafo Østforum, 21.04.16)
Ny Fafo-rapport om tilknytningsformer i norsk arbeidsliv

Ny Fafo-rapport om tilknytningsformer i norsk arbeidsliv


Bemanningsbransjen har høyt innslag av arbeidstakere med innvandringsbakgrunn. Arbeidstakere fra de nordiske landene og fra nye EU-land fra Øst-Europa dominerer. Det viser en ny rapport som omhandler tilknytningsformer i norsk arbeidsliv.

(Fafo Østforum, 13.04.16)
Nytt Fafo-prosjekt: Fag på vandring

Nytt Fafo-prosjekt: Fag på vandring


Prosjektet "Moving trades" skal undersøke hvordan europeisk arbeidsvandring påvirker utvikling og bruk av fagkompetanse i mottaker- og avsenderlandene. Fafo-forskerne Jon Erik Dølvik og Anna Hagen Tønder er prosjektledere. Norges forskningsråd er oppdragsgiver.

(Fafo Østforum, 25.02.16)

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie