Nedenfor er alle saker som tidligere har vært publisert på Start-siden. 

Fafo Østforum videreføres til 2020

Fafo Østforum videreføres til 2020


Fafo Østforum videreføres i tre år fra 2018. Det er nå 25 deltakere i forumet, med Skatteetaten som den nyeste. Arbeidsinnvandring og utfordringer knyttet til et mer internasjonalt arbeidsmarked er hovedtemaer i forumet, som nå har holdt det gående i 13 år. Kunnskapsformidling gjennom nettside og seminarer er de viktigste aktivitetene. Nye deltakere er alltid velkomne, og interesserte kan henvende seg til Anne Mette Ødegård, telefon 90 65 13 11. Les mer om forumet her

(Fafo Østforum, 13.11.17)
Nytt faktaflak: Forslag til nytt utstasjoneringsdirektiv

Nytt faktaflak: Forslag til nytt utstasjoneringsdirektiv


Ministerrådet i EU har blitt enige om retningslinjer for endringer i utstasjoneringsdirektivet fra 1996, men det er fortsatt usikkert hva som kommer til å bli det endelige utfallet. I et nytt faktaflak fra Fafo Østforum kan du lese om endringsforslagene og prosessen videre.

(Fafo Østforum, 13.11.17)
Lysark og Fafo-tv: Østforum seminar om bemanningsbransjen

Lysark og Fafo-tv: Østforum seminar om bemanningsbransjen


Mye av veksten i bemanningsbransjen de siste årene skyldes arbeidsinnvandring. Hva slags utfordringer dette fører med seg, varierer, og fra byggebransjen rapporteres det om store problemer. Regjeringen ønsker begrensninger i form av kvoter. På dette seminaret presenterte statssekretær Morten Bakke forslagene til nye reguleringer. Vi fikk også vite mer om omfanget av innleie, samt innspill fra LO og NHO Service. Se opptak på Fafo-tv. Presentasjoner kan lastes ned fra seminarnettsiden. 

(Fafo Østforum, 27.10.17)
Nytt faktaflak: Bemanningsbransjen

Nytt faktaflak: Bemanningsbransjen


Fafo Østforum har laget et faktaflak om bemanningsbransjen. Om lag 1,5 prosent av årsverkene i Norge utføres av innleid arbeidskraft. De siste årene har arbeidsinnvandrere utgjort en stadig større andel. Deler av fagbevegelsen har tatt til orde for forbud mot bemanningsbyråer på byggeplasser i Oslo-området. Regjeringen har foreslått et nytt regelverk med mål om å begrense bruken av innleie. Statssekretær Morten Bakke presenterer forslagene på Fafo Østforum seminaret 26. oktober

(Fafo Østforum, 24.10.17)
Lysark og Fafo-tv fra Østforum seminar 26. sep om arbeidslivskriminalitet

Lysark og Fafo-tv fra Østforum seminar 26. sep om arbeidslivskriminalitet


På dette seminaret fikk vi presentert både den historiske utviklingen i arbeidslivskriminalitet og en fersk statusrapport om arbeidslivskriminalitet anno 2017. Fafos auditorium var fullsatt, og vi takker innledere, komentatorer, møteleder og publikum for et godt seminar. På seminarets nettside kan du laste ned pdf av presentasjonene. Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv.

(Fafo Østforum, 26.09.17)
Seminarprogram høsten 2017

Seminarprogram høsten 2017


Fafo Østforums seminarprogram høsten 2017:

26. september: Arbeidslivskriminalitet
26. oktober: Bemanningsbransjen.
30. november: Arbeidsinnvandring – statistikk og levekår

Klikk på tittel for å komme til nettside med program og presentasjoner. Se opptak av seminarene på Fafo-tv

Les mer

(Fafo Østforum, 31.08.17)
Fafo-publikasjoner om midlertidige ansettelser

Fafo-publikasjoner om midlertidige ansettelser


Bruken av midlertidige ansettelser etter den nye bestemmelsen i arbeidsmiljøloven var tema for to seminar på Arendalsuka, og kildematerialet er fra tre publikasjoner.

(Fafo Østforum, 22.08.17)
Fafo-båten 17. august: Bygges det etter norsk modell?

Fafo-båten 17. august: Bygges det etter norsk modell?


Har bruk av østeuropeisk arbeidskraft ført til at man vender tilbake til manuelle arbeidsmetoder istedetfor å bruke eksisterende og nye teknologiske løsninger? Det er tema når Fafo invitererer til seminar 17. august kl 10.00-12.15 på Fafo-båten under Arendalsuka. I panelet er blant andre Jon Sandnes, adm.dir i BNL, Per Skau, forbundssekretær Fellesforbundet og Jon Syrtveit, regiondirektør Kruse Smith.

Fafo arrangerer totalt 12 seminarer, samt en forskerstafett med 17 etapper, på årets Arendalsuke.

(Fafo Østforum, 09.08.17)
Kronikk: Et arbeidsmarked som tiltrekker seg papirløse migranter

Kronikk: Et arbeidsmarked som tiltrekker seg papirløse migranter


Det er et betydelig marked i Europa for billig, rettighetsløs arbeidskraft. Det er det som lokker fattige mennesker til å reise i en gummibåt over Middelhavet. Et bedre regulert arbeidsmarked, ikke minst i jordbruk og byggebransjen rundt i Europa og mindre aksept for å bruke svart arbeid i hjemmet, vil derfor redusere omfanget av papirløse migranter som kommer til Europa, skriver Fafo-forsker Guri Tyldum.

(NRK Ytring, 09.08.17)
Nytt Fafo-notat om arbeidsutleie

Nytt Fafo-notat om arbeidsutleie


Et nytt Fafo-notat viser at arbeidstakere med bakgrunn fra EU-land i Øst-Europa utgjør en stadig større andel av de sysselsatte innen utleie av arbeidskraft. Tall for arbeidstakere  innen  bemanningsbransjen  i 2016 viser at antallet  personer  med  bakgrunn  fra  Øst-Europa  har mer  enn  fordoblet  seg,  mens  antallet  arbeidstakere  med  nordisk  bakgrunn  var halvert.

(Fafo Østforum, 03.08.17)
Skatteetaten er ny deltaker i Fafo Østforum

Skatteetaten er ny deltaker i Fafo Østforum


Vi er glade for å kunne ønske Skatteetaten velkommen som ny deltaker i Fafo Østforum. Dermed har forumet totalt 25 deltakere, og hvem de er, og hva det innebærer å være deltaker, kan du lese om i artikkelen Hvordan bli deltaker?

(Fafo Østforum, 22.06.17)
Nytt Fafo-notat om norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft

Nytt Fafo-notat om norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft


Hva er norske bedrifters bruk og erfaring med østeuropeisk arbeidskraft? Fafo har undersøkt situasjonen i tre bransjer i tre omganger: 2006, 2009 og 2017. Det er bygg og anlegg, industrien og hotell og restaurant som er omfattet av undersøkelsen.

(Fafo Østforum, 14.06.17)

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie