Nedenfor er alle saker som tidligere har vært publisert på Start-siden. 

Nytt faktaflak: Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet

Nytt faktaflak: Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet


Dette faktaflaket fra Fafo Østforum oppsummerer hva regjeringen vil gjøre for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Bedre og tettere samarbeid mellom offentlige kontrolletater er et nøkkeltema.

(Fafo Østforum, 01.09.15)
21. august: Fafokonferansen 2015 - "Norge i svart, hvitt og grått"

21. august: Fafokonferansen 2015 - "Norge i svart, hvitt og grått"


Én av sesjonene på årets Fafokonferanse 21. august omhandlet uanstendighet og arbeidslivskriminalitet. Blant innlederne var Fafo-forskerne Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård, som holdt innledningen "Norge i svart, hvitt og grått". Last ned lysark. Se opptak av innledningen på Fafo Nett-tv

(Fafo Østforum, 01.09.15)
Ny Fafo-rapport: Fagforeninger som krysser landegrensene

Ny Fafo-rapport: Fagforeninger som krysser landegrensene


I 2007 tegnet Latvias Bygningsarbeiderforbund og Fellesforbundet en samarbeidsavtale. Slikt samarbeid etterlyses ofte i et stadig mer internasjonalisert arbeidsmarked, men det finnes få praktiske eksempler.

(Fafo Østforum, 26.08.15)
21. august: Fafokonferansen 2015 - opptak og presentasjoner

21. august: Fafokonferansen 2015 - opptak og presentasjoner


Begreper som «sosial dumping» og «arbeidslivskriminalitet» har blitt velkjente det siste tiåret. På årets Fafokonferanse 21. august reiste vi spørsmål som: Sprer utryggheten seg i det nordiske arbeidsmarkedet? Finnes det slaver i Norge? Hva bør hjelpeorganisasjoner og myndigheter gjøre i møtet med fattige EU-migranter? Opptak fra konferansen kan ses på Fafo Nett-TV

Presentasjonene kan lastes ned fra konferansens nettside

(Fafo Østforum, 25.08.15)
Ny Fafo-rapport: Lærevilkår i norsk arbeidsliv

Ny Fafo-rapport: Lærevilkår i norsk arbeidsliv


I denne rapporten om lærvilkår i norsk arbeidsliv, retter forskerne blikket mot trekk i arbeidsmarkedet som kan peke mot økt polarisering mellom grupper arbeidstakere. De undersøker også om lærevilkårene i bygg- og anleggsbransjen har endret seg som følge av de siste tiårenes arbeidsinnvandring til næringen.

Les mer om rapporten Lærevilkår i norsk arbeidsliv. Utjevning eller mot nye kompetansegap?

Last ned nettutgave

(Fafo Østforum, 24.08.15)
Nytt Fafo-prosjekt: Arbeidsinnvandrere med brakkesyke?

Nytt Fafo-prosjekt: Arbeidsinnvandrere med brakkesyke?


Formålet med prosjektet er å kartlegge eksisterende kunnskap og identifisere kunnskapshull når det gjelder rusmiddelbruk blant østeuropeiske arbeidsinnvandrere og konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassene. 

(Fafo Østforum, 07.08.15)
Nytt faktaflak: Velferdsturisme og trygdeeksport

Nytt faktaflak: Velferdsturisme og trygdeeksport


Bakgrunnen for debatten om velferdsturisme og trygdeeksport er de betydelige forskjellene i velferdsordninger og gjennomsnittlig levestandard innenfor EU/EØS-området. I et nytt faktaflak fra Fafo Østforum gis en innføring i begrepene og EØS-retningslinjene, samt en oppsummering av debattene i henholdsvis Norge, Tyskland og England.

(Fafo Østforum, 04.08.15)
17. juni: Fafo-seminar om tilreisende fattige rumenere

17. juni: Fafo-seminar om tilreisende fattige rumenere


Hvem er migrantene som kommer fra Romania og bor på gata? Er tiggerne fattige, eller er det et skalkeskjul for kriminalitet?  På dette seminaret lanseres rapporten "When poverty meets affluence. Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals". Påmelding innen 15. juni. Seminaret strømmes. Se direktesendingen på Fafo-tv

(Fafo Østforum, juni 2015)
Fafo Østforum i ny drakt

Fafo Østforum i ny drakt


I løpet av de siste 11 årene har vi opplevd en arbeidsinnvandring uten sidestykke til Norge. I disse årene har Fafo Østforum fulgt utviklingen gjennom en daglig oppdatert nyhetstjeneste på nett og ved å arrangere seminarer. Nettsidene til Fafo Østforum lanseres nå i ny drakt. Fafo Østforum finansieres ved hjelp av 24 deltakerorganisasjoner. Blant disse er organisasjoner i arbeidslivet, bedrifter og offentlige myndigheter. Meld deg på vårt nyhetsbrev 

(Fafo Østforum, 11.05.15)
Parat er ny deltaker i Fafo Østforum

Parat er ny deltaker i Fafo Østforum


Vi er glade for å kunne ønske Parat velkommen som ny deltaker i Fafo Østforum. Parat er en arbeidstakerorganisasjon i YS.

(Fafo Østforum, 06.05.15)
Nytt Fafo-prosjekt: Tilsyn med utenlandske arbeidstakere i transport og bygg

Nytt Fafo-prosjekt: Tilsyn med utenlandske arbeidstakere i transport og bygg


Hvilke strategier og metoder har arbeidstilsynene i Danmark, Norge og Sverige i forbindelse med tilsyn med utenlandske arbeidstakere innenfor godstransport og i byggebransjen?

(Fafo Østforum, 19.02.15)
Ny Fafo-rapport: Innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien

Ny Fafo-rapport: Innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien


Omfanget av innleid arbeidskraft i verfts- og petroleumsindustrien er til tider svært stort. Denne rapporten viser at det kan være uklart hvem som har HMS-ansvaret for innleide arbeidstakere. Og mye tyder på at utenlandske innleide arbeidstakere er mer utsatt for skade enn andre. Rapporten er laget i samarbeid mellom Fafo-forskerne Mona Bråten og Rolf K. Andersen og NTNU-forskere.

Se også: Innleide arbeidstakere har større helserisiko (Fri Fagbevegelse, 13.02.15)

(Fafo Østforum, 12.02.15)

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie