Skip to main content
 

Nytt prosjekt om arbeids- og levekår for bosatte arbeidsinnvandrere

21. august 2019

Fafo Østforum vil gjennomføre en landsomfattende intervjuundersøkelse blant bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen. Målet er å få bedre kunnskap om arbeids- og levekår, hva de vet om rettigheter og plikter, fagforeningsmedlemskap og kjennskap til svart arbeid og andre former for arbeidslivskriminalitet.

Arbeidsinnvandrere fra disse to landene utgjør de to største gruppene som har kommet til Norge de siste 15 årene. Prosjektet starter i august i år, og er finansiert av fire av Østforums deltakere: Arbeidstilsynet, Fellesforbundet, LO og Skatteetaten.

 
Nyhet