Skip to main content
 

Toppmøte om a-krim: Lønnstyveri skal straffes og utveksling av informasjon skal bli lovlig

26. mai 2020

– Justisdepartementet vil snart legge fram en lovendring og endringer i forskriftene, slik at det skal bli lettere å dele informasjon mellom etatene. Vi vil også snart legge fram et forslag til ny lov om å straffe lønnstyveri, sa statsminister Erna Solberg da regjeringen i går la fram statusrapporten om arbeidet mot arbeidslivskriminalitet.

På toppmøtet deltok fire statsråder i tillegg til statsministeren. Alle partene i arbeidslivet stilte med representanter for toppledelsen. Etatsledere i de berørte etatene var også til stede.

Lovendring for å lette informasjonsflyten – lovforslag kommer før sommeren

monica maeland2I lang tid har det foregått et arbeid med å endre regelverket for å lette informasjonsflyten mellom aktørene i a-krimsamarbeidet. For eksempel har Arbeidstilsynets medarbeidere ikke fått informasjon om skatteopplysninger som kollegaer i Skatteetaten har hatt. Justis- og beredskapsminister Monica Mæland orienterte om arbeidet med å endre regelverket slik at det skal bli lettere for etatene å dele informasjon, og et lovforslag om dette blir lagt fram før sommeren.

Lovforslaget er ikke klart ennå så ingen kunne svare på om dette kom til å bli et generelt unntak fra taushetsbestemmelsene i forvaltningen slik de har i Sverige, eller om det bare kommer til å gjelde de som er involvert i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet.

Les hele saken: Regjeringen varsler flere lovendringer mot arbeidslivskriminalitet: – Lønnstyveri skal straffes (FriFagbevegelse, 26.05.20)

 
Nyhet