Skip to main content
 

Økokrim skeptisk til nytt straffebud mot «lønnstyveri»

  • 08. desember 2020

Regjeringen foreslår å gjøre det straffbart å misligholde lønnsforpliktelser. Økokrim frykter forbudet vil være et slag i luften mot arbeidslivskriminalitet.

Tanken om å kriminalisere såkalt «wage theft» er en internasjonal trend, og har vært anført med styrke blant annet av LO.

I oktober la Arbeids- og sosialdepartementet frem et forslag som innebærer at det for første gang vil være straffbart å misligholde en betalingsforpliktelse. Forslaget er en del av regjeringens plan om å styrke den strafferettslige oppfølgingen av arbeidslivskriminalitet. Torsdag går høringsfristen på forslaget ut, men Økokrim har allerede sagt hva de mener:

«Samlet sett er vi (...) bekymret for at innføring av en ny bestemmelse som foreslått kun vil bli et slag i luften, uten at det reelt sett fører til en merkbar forsterket strafferettslig oppfølging av arbeidslivskriminalitet», skriver Økokrim

Økokrim fremhever at betalingsmislighold i dag generelt ikke er straffbart, og at forslaget derfor innebærer noe helt nytt.

Les hele saken: Økokrim skeptisk til nytt straffebud mot «lønnstyveri» (Rett24, 08.12.20)

 
Nyhet