Skip to main content
 

Kommentar: Lønnstyveri og klassejustis

  • 18. november 2020

– Fagforbundets Mette Nord ville gjøre det straffbart å stjele lønn fra ansatte. Denne høsten sendte Arbeids- og sosialdepartementet ut et forslag om lønnstyveri på høring. Men med nytt forslag vil lønnstyveri fremdeles ikke ha noen plass i straffeloven, skriver LO-rådgiver Jonas Bals.

– Bestemmelsen om lønnstyveri bør ikke tas inn i arbeidsmiljøloven, slik regjeringen foreslår, men i straffeloven. Ettersom vi vet at kriminalitet begått av arbeidsgivere har lavere status i politiet, er det all grunn til å tro at en slik feilplassering også vil føre til lavere prioritet. Det kan dessuten føre til unødvendig dobbeltarbeid, der det først er Arbeidstilsynet og deretter politiet som skal etterforske saken. I en slik situasjon øker faren for henleggelse, skriver Bals.

Les hele kommentaren: Lønnstyveri og klassejustis (Dagsavisen, 18.11.20)

 
Nyhet