Skip to main content
 

Ap-leder Jonas Gahr Støre: – Lønnstyveri hører hjemme i straffeloven

18. desember 2020

I høringsforslaget om lønnstyveri foreslår regjeringen å innføre en egen bestemmelse i arbeidsmiljøloven for lønnstyveri med en øvre strafferamme på 5 års fengsel. – Tyveri er kriminalitet, uansett om det er arbeidsgiver eller arbeidstaker som står for det. Derfor hører lønnstyveri hjemme i straffeloven og ikke i arbeidsmiljøloven, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Lønnstyveri brukes om situasjoner hvor arbeidsgiver på en eller annen måte beriker seg av arbeidstakers lønn eller annen godtgjørelse. Arbeidstilsynet opplyser blant annet at de har avdekket tilfeller av «doble kontraktsett» for å skjule at det ikke betales allmenngjort lønn.

Støre påpeker at en arbeidsgiver kan unnlate å betale ut både lønn, ytelser, feriepenger, overtid, yrkesskadeforsikring, men at det bare kan dekkes av ett eneste ord: Lønnstyveri.

– Det må være tydelig uttrykt fra politisk hold at dette er kriminalitet. Tyveri er kriminalitet. Forslaget fra regjeringen om å legge lønnstyveri inn i arbeidsmiljøloven er ett skritt på veien. Men det holder ikke. Kriminalitet hører hjemme i straffeloven. Og intet annet sted, sier Jonas Gahr Støre .

Les hele saken: Lønnstyveri hører hjemme i straffeloven, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre (FriFagbevegelse, 18.12.20)

Høring - om straffansvar for lønnstyveri og økt strafferamme ved brudd på bestemmelser i arbeidsmiljøloven mv og innføring av krav om at lønn skal betales via bank. Høringsfristen var 10. desember, se alle høringssvarene her (Arbeids- og sosialdepartementet)

 
Nyhet