Skip to main content
 

Statusrapport for oppfølging av tiltaktene i regjeringens strategi mot a-krim

19. mai 2020

Nå har departementene utgitt en statusrapport som gir oversikt over status per mai 2020 for gjennomføringen av totalt 31 tiltak i strategien mot arbeidslivskriminalitet.  Det var i 2015 at Regjeringen la fram en strategi mot arbeidslivskriminalitet. Strategien ble revidert i februar 2017 og på nytt i februar 2019

 
Nyhet