Skip to main content
 

Etterspør oppfølging av strategi mot a-krim

  • 18. mai 2020

Skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arild Grande (A) til justis- og beredskapsministeren:  – Hvorfor har ikke regjeringen fulgt opp sin egen strategi mot arbeidslivskriminalitet og erkjenner statsråden at kapasitetsproblemene i politiet, samt regjeringens manglende oppfølging av egen hovedstrategi mot arbeidslivskriminalitet får alvorlige konsekvenser for norsk arbeidsliv?

Svaret fra statsård Monica Mæland er foreløpig ikke tilgjengelig.

Les hele spørsmålet: Skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Arild Grande (A) til justis- og beredskapsministeren (Stortinget, 18.05.20)

Se også: Strategi mot arbeidslivskriminalitet (2019–) (Regjeringen, 05.02.19)

 
Nyhet