Skip to main content
 

KS deltar i samarbeid for å hindre a-krim

  • 25. mai 2020

– Kommunesektoren både har og tar et stort ansvar for å hindre arbeidslivskriminalitet ved offentlige anskaffelser, sier styreleder Bjørn Arild Gram. – Samtidig kan ikke offentlige innkjøpere pålegges for omfattende kontroll- og oppfølgingsforpliktelser, sier han.

–  Økt informasjonsdeling og samordning av innsats fra Politiet, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og NAV, nasjonalt og gjennom regionale akrimsentre, er avgjørende for felles innsats mot useriøse aktører. For kommunesektoren er en effektiv informasjonskanal viktig for arbeidet i de ulike anskaffelsesfasene, sier KS-styrelederen.

Han deltok i dag på regjeringens toppmøte om arbeidslivskriminalitet der representanter fra partene og etatene var invitert. På møte presenterte regjeringen status for arbeidet med å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Deretter var det drøfting av strategier videre.

KS mener at det i revideringen av strategien mot arbeidslivskriminalitet er viktig å forsterke tiltak som gjør det enkelt å drive seriøst –  og vanskeligere å drive kriminell virksomhet for leverandører. Eksempler er godkjenningsordning innen renhold og e-guider og veiledninger for etablering i tråd med lov- og regelverk.

Les hele saken: KS deltar i samarbeid for å hindre kriminalitet i arbeidslivet (KS, 25.05.20)

 
Nyhet