Skip to main content
 

Stortinget vedtok innstramminger for bemanningsbransjen

13. desember 2022

Før sommeren foreslo regjeringen å skjerpe reglene for innleie. Stortinget behandlet i går kveld innstillingen fra arbeids- og sosialkomiteen. De vedtok blant annet forbud mot innleie i byggebransjen rundt Oslofjorden. Regjeringspartiene og Høyre åpner for unntak i helseforetakene.

Nedenfor er lenke til reaksjoner på vedtaket og dokumenter i saken.

Nyhetssaker

Mange håper innleie-forbudet blir en ny start for byggebransjen. – En utrolig viktig seier for norsk arbeidsliv. Vi håper at dette er startskuddet for en ny kurs i byggebransjen, sier fagforeningsleder for bygningsarbeiderne i Oslo, Joachim Espe. (FriFagbevegelse, 13.12.22)

– Julebordet fikk meg til å føle at jeg ikke var verdt noe, sier innleide Seweryn. Som innleid arbeidskraft føler polske Seweryn at han er blant de minst anerkjente arbeidstakerne i Norge. Julebordet arbeidsgiveren arrangerte, bekreftet bare følelsen av å kjenne seg verdiløs, forteller han. (FriFagbevegelse, 13.12.22)

Ryddigere og enklere regler for hele faste stillinger. Stortinget har vedtatt endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. Fellesforbundet jubler og mener endringene vil gi flere faste, hele stillinger direkte i produksjonsbedriftene. (Fellesforbundet, 12.12.22)

Dokumenter

Regjeringen foreslo 17. juni å skjerpe reglene for innleie. Les lovproposisjon Endringer i arbeidsmiljøloven m.m. (inn- og utleie fra bemanningsforetak) (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 17.06.22)

Arbeids- og sosialkomiteen avga sin innstilling 5. desember 2022.

Innstillingen ble debattert og votert i Stortinget 12. desember 2022. Utdrag fra «Vedtak i korthet»:

Stortinget har vedtatt endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak som innebærer innstramminger ved at adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter» oppheves. Rett til fast ansettelse styrkes, og gjelder nå ved all innleie fra bemanningsforetak og inntrer når arbeidstaker har vært sammenhengende innleid i mer enn tre år. Grensen mellom innleie og entreprise tydeliggjøres. Det fastsettes forskrift om et geografisk avgrenset forbud mot innleie fra bemanningsforetak for byggenæringen. 
Nyhet

Mer om tema