Skip to main content
 

Stortingspolitikere vil vite hva statsråden gjør med innleieinnstrammingene når ESA har konkludert

27. mars 2023

ESA skal vurdere de nye innleiereglene. Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (R) vil vite om innstramningene gjennomføres uansett. Stortingsrepresentant Alfred Jens Bjørlo (V) vil ha garanti for at innstramningene avvikles dersom ESA konkluderer med at innleiereglene strider med EØS-avtalen og vikarbyrådirektivet.

Gjennomføres uansett?

mimir kristjanssonSpørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) sendt 17.03.23:

Kan statsråden garantere at forbudet mot innleie på byggeplasser i Osloregionen og de generelle innstrammingene for innleie av arbeidskraft vil bli gjennomført og gjelde, selv om ESA konkluderer med at innleiereglene ikke er forenlig med EØS-retten og vikarbyrådirektivet?

I spørsmålsbegrunnelsen viser Kristjánsson til Hurdalsplattformens formulering:

«Regjeringen vil ta kampen for den norske arbeidslivsmodellen gjennom å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen, og i de situasjoner der norsk arbeidslovgivning og tariffavtaler blir utfordret, drive aktivt politisk arbeid i EØS-samarbeidet.» 

marte mjos persenI sitt svar fra 23.03.23 skriver arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen blant annet:

Når ESA nå har bedt om informasjon knyttet til regelendringene, vil departementet selvsagt gå i dialog med ESA og besvare henvendelsen.

Regjeringens vurderinger av de EØS-rettslige sidene fremkommer av lovens forarbeider og som stortingsflertallet har sluttet seg til. Les hele spørsmål og svar (Stortinget, 17. og 23.03.23)

Avvikles?

alfred jens bjorloStortingsrepresentant Alfred Jens Bjørlo (V) følger opstiller 27.03.23 et nesten identisk spørsmål til arbeidsminister Mjøs Persen:

Kan statsråden garantere at forbodet mot innleige på byggeplassar i Osloregionen og dei generelle innstrammingane for innleige av arbeidskraft vil bli avvikla umiddelbart dersom ESA konkluderer med at innleigereglane ikkje er foreinlege med EØS-retten og vikarbyrådirektivet? Les hele spørsmålet (Stortinget, 27.03.23)

 

 

 
Kilde: Stortinget

Skriftlig spørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) og svar fra arbeids- og inkluderingsministeren Marte Mjøs Persen (Ap)

27. mars 2023
Nyhet