Skip to main content
 

Høyre ber Norge vente med nye innleie-regler

28. mars 2023

På bakgrunn av brevet den norske regjeringen har mottatt av Esa, mener Høyre at Norge burde utsette innstrammingene i regelverket for innleie, som trer i kraft 1. april.

Etter at Stortinget før jul inntok en rekke innstramminger i regelverket for innleiing av arbeidskraft, har Esa (tilsynsorganet i EØS-landene) mottatt klager, og sendt brev til regjeringen med spørsmål knyttet til endringene.

Brevet antyder at de nye norske reglene kan være i strid med EUs vikarbyrådirektiv, og EØS-avtalens generelle bestemmelser om fri flyt av tjenester. Derfor mener Høyre at regjeringen bør utsette regelendringene, som etter planen trer i kraft førstkommende lørdag.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen har svart at endringene vil bli gjennomført som planlagt.

Nyhet