Innlegg: – Hva innebærer endringene i innleiereglementet for bygge- og anleggsbransjen?

  • 23. mars 2023

– I år byr ikke påsken bare på påskekos. Fra 1. april 2023 gjelder nye og betydelig strengere regler for innleie fra bemanningsforetak (vikarbyrå). De nye innleiereglene vil få store konsekvenser for bygge- og anleggsbransjen, som må finne alternative måter å dekke midlertidig arbeidskraftbehov på, skriver senioradvokatene i DLA Piper, Ane Bergo og Live Sjøli. 

I innlegget forklarer Bergo og Sjøli hva de nye innleiereglene går ut på, og hva de vil innebære for bygge- og anleggsbransjen.

Senioradvokatene mener de nye innleiereglene vil kunne medføre store kostnader for utførende som har bundet seg i tilbud og inngått kontrakter som kan vare i flere år.

– Etter vår vurdering er det stor usikkerhet knyttet til om entreprenører/leverandører har krav på vederlagsjustering som følge av de nye innleiereglene.

Bergo og Sjøli vektlegger videre at flertallet i Stortingskomiteen har understreket at totalforbudet må evalueres innen utløpet av 2024.

Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie