Skip to main content
 

Kommunalt ansatte sykepleiere vil heller bli vikarer i bemanningsselskap

15. desember 2022

– Når kommunene lønner sine egne sykepleiere med 300 kroner i timen, mens innleide får 400 kroner eller mer, ødelegger de både for seg selv og oss. Norske sykepleiere skal etter min mening rett inn i et ansettelsesforhold i det offentlige, sier bemanningsdirektør Svein Konstali

Svein Konstali har drevet med privat formidling av sykepleiere siden det ble lov for snart 23 år siden. I dag er bare håndfull av Konstali Helsenor AS’ 800 helsevikarer norske. 700 kommer fra våre nordiske naboland, anslår han. Foreløpig. I takt med at sykepleiermangelen brer om seg, også utenfor Norges grenser, må vikarene stadig oftere rekrutteres fra land lenger unna. 

– Er det moralsk greit å hente arbeidskraft fra land som er i samme uføre som oss?

– Er det moralsk rett å la pasienten dø alene? Kontrer Konstali.

– Dette er konsekvensetikk. Vi må vurdere de tilgjengelige alternativene opp mot hverandre.

Les hele saken: Bemanningstopp hevder pasienter vil dø hvis kommunene fortsetter å overby hverandre (Fagbladet, 15.12.22)

 
Nyhet