Skip to main content
 

Rødt: – Kan statsråden garantere at innleieinnstrammingene gjennomføres uansett ESAs konklusjon?

17. mars 2023

Stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (R) vil vite hva arbeidsminister Marte Mjøs Persen gjør dersom Eftas undersøkelsesorgang ESA konkluderer med at de nye innleiereglene strider mot EØS-avtalen og vikarbyrådirektivet.

Mímir Kristjánsson (R): Kan statsråden garantere at forbudet mot innleie på byggeplasser i Osloregionen og de generelle innstrammingene for innleie av arbeidskraft vil bli gjennomført og gjelde, selv om ESA konkluderer med at innleiereglene ikke er forenlig med EØS-retten og vikarbyrådirektivet?

I spørsmålsbegrunnelsen viser Kristjánsson til Hurdalsplattformens formulering:

«Regjeringen vil ta kampen for den norske arbeidslivsmodellen gjennom å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen, og i de situasjoner der norsk arbeidslovgivning og tariffavtaler blir utfordret, drive aktivt politisk arbeid i EØS-samarbeidet.»

Nyhet