Rettsavgjørelser

Rettsavgjørelser

Noen ganger testes nasjonale arbeidslivsreguleringer opp mot til den frie flyten i EUs indre marked. Her ser vi på noen sentrale rettsavgjørelser. Laval- og Rüffert-dommene er kanskje er de mest kjente. Her hjemme er det den såkalte verftssaken som har vakt størst oppmerksomhet.

Både nasjonale domstoler og rettsavgjørelser på europeisk nivå (EFTA- og EU-domstolen) er med på å trekke grenser for nasjonalel reguleringer i arbeidslivet. Rettsavgjørelsene går ikke alltid i entydig retning, og rettspraksis utvikler seg etter hvert som flere saker får sin avgjørelse.

Den nyeste avgjørelsen fra EU-domstolen, fra mars 2015, gjaldt innleie av arbeidstakere ved Shell Aviation i Finland. Dette er den første dommen om fortolkning av vikarbyrådirektivet.

Les hele dommen

I februar 2015 var det også en avgjørelse som handlet om finsk arbeidsliv. EU-domstolen slo da fast at finske lønnsregler også skal gjelde for utstasjonerte arbeidstakere.

Les hele dommen

Her hjemme er den såkalte verftssaken trolig den mest kjente i denne sammenhengen. Den gikk helt til Høyesterett. Dommen slo fast at utenlandske tilreisende arbeidstakere skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som norske verftsarbeidere. Les mer om denne saken lenger ned på denne siden.


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie