Skip to main content
Bransjekunnskap

Renhold (50)

Skipsverft (86)

Transport (553)

Nytt Fafo-notat om lønn i allmenngjorte bransjer 2021

Lønn i allmenngjorte bransjer 2021


– Ikke overraskende finner vi at andel lønnstakere med lønn under de allmenngjorte satsene er lavere i virksomheter med tariffavtale. Lavlønn er et viktigere kjennetegn for ikke-bosatte enn bosatte, skriver forfatterne av et nytt Fafo-notat som tar for seg lønnsfordelingen innenfor bransjer og yrker med allmenngjort lønn høsten 2021.

Ny rapport om arbeidsforholdene i bilbransjen

Ny rapport om arbeidsforholdene i bilbransjen


Det er avdekket mange lovbrudd og eksempler på uetiske lønns-og arbeidsvilkår i bilbransjen over tid. På oppdrag for Treparts bransjeprogram for bilbransjen har Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) kartlagt arbeidsforholdene og utfordringer knyttet til useriøsitet og kriminalitet i bilbransjen. SØA finner blant annet at deler av bilbransjen kjennetegnes ved lav lønn, lav organisasjonsgrad og høy innvandrerandel. 

Samfunnsøkonomisk analyse, 16.09.20
Kronikk: – Hvem vil gå på «polakklinja»?

Kronikk: – Hvem vil gå på «polakklinja»?


– Er det rart at ungdom ikke ønsker å bli malere når det norske arbeidsmarkedet er preget av «vill vest og fritt fram». I dag står flere i de kriminelle gjengene i Oslo også med et bein i malerbransjen. Samtidig råtner faget på rot: Malerlinja på Stovner videregående skole, der jeg selv tok fagteorien i sin tid, ble lagt ned i 2018, skriver Jonas Bals, maler og LO-rådgiver.

(NRK Ytring, 29.11.19)
Fellesforbundet ønsker allmenngjøring i bilbransjen

Fellesforbundet ønsker allmenngjøring i bilbransjen


Selv om den seriøse delen av bilbransjen har ting på stell, så florerer det av useriøse aktører. Innen bilvask og blant annet i dekkbransjen baserer man seg på sesongarbeid med bruk og kast av arbeidstakere fra Øst-Europa på lave lønninger, sier Stig Lundsbakken i Fellesforbundet.

(FriFagbevegelse, 25.11.19)
Enige om skjerpet bransjestandard innen bygg

Enige om skjerpet bransjestandard innen bygg


Byggenæringens Landsforening (BNL) og Fellesforbundet er blitt enige om et sett med krav som utgjør en ny standard for offentlige anskaffelser. Blant annet skal det dokumenteres at de ansatte får pensjon og forsikring. I tillegg foreslås flere tiltak mot kriminalitet.

 

(FriFagbevegelse, 08.10.19)
To av tre sjekker ikke sjåførenes lønn

To av tre sjekker ikke sjåførenes lønn


Tilsyn med bestillere av transporttjenester, viser at to tredeler ikke ivaretar sin plikt til å informere om og forsikre seg om at sjåførene får lovpålagt minstelønn. – Norske virksomheter som benytter utenlandske transportører må være seg sitt ansvar bevisst, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

(Anlegg&Transport, 07.10.19)
A-krimsenteret avdekket lovbrudd hos en femdel av de undersøkte i transportbransjen

A-krimsenteret avdekket lovbrudd hos en femdel av de undersøkte i transportbransjen


– A-krimsenteret besitter informasjon om sjåfører som presses til å jobbe lange dager for en svært lav lønn. Videre har vi kjennskap til at det benyttes både ulovlig arbeidskraft og utenlandske arbeidstakere med liten eller ingen tilknytning til Norge, skriver A-krimsenteret i en ny rapport om varebilsegmentet.

(FriFagbevegelse, 04.10.19)
Samferdselsministeren vil ikke blande seg inn i Postens etablering i Øst-Europa

Samferdselsministeren vil ikke blande seg inn i Postens etablering i Øst-Europa


Bring-sjåfører i Slovakia og Polen kan tjene ned i 12.000 kroner i måneden. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) vil ikke refse selskapet for dette.

(FriFagbevegelse, 04.10.19)
– Bring har ingenting i Polen å gjøre

– Bring har ingenting i Polen å gjøre


– Hundre prosent statseide Posten har ingenting i Polen og Slovakia å gjøre. I stedet må de gå foran og kjempe for bedre sjåførlønninger i transportbransjen. Arbeiderpartiets transportpolitiske talsmann, Sverre Myrli, refser Posten/Bring for å undergrave transportbransjen og norske lønns- og arbeidsvilkår.

(MTlogistikk.no, 03.10.19)
Røe Isaksen presses etter etablering av Bring-avdelinger i Øst-Europa

Røe Isaksen presses etter etablering av Bring-avdelinger i Øst-Europa


Stortingspolitikere frykter at østeuropeiske Bring-avdelinger vil undergraver den norske arbeidslivsmodellen, og de vil høre næringsministerens syn på Postens nyetablering.

(FriFagbevegelse, 02.10.19)
– Bygg rekrutterer kun fra halvparten av landets innbyggere

– Bygg rekrutterer kun fra halvparten av landets innbyggere


– Vi kan ikke gjøre oss avhengige av et stort antall utenlandske arbeidere i tiårene fremover – for det kan godt være at denne kapasiteten ikke lenger blir tilgjengelig, skriver sjefredaktør Arve Brekkhus.

(bygg.no, 26.09.19)
Tegn til stø mobilitet-kurs også etter EU-valget

Tegn til stø mobilitet-kurs også etter EU-valget


Dette ifølge et intervju med forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen i Fellesforbundet. Det vil blant annet si at EUs mobilitetspakke vil inneholde foreslåtte bestemmelser som at sjåfører skal returnere hjem minimum hver fjerde uke, at ukehvilen på minimum 45 timer ikke kan tas i kjøretøyet, og at sjåførene skal ha lønn etter der de er utstasjonert.

(FriFagbevegelse, 25.09.19)