Skip to main content

Kartlegging av tilbud om språkopplæring og språktrening for voksne innvandrere i Norge og øvrige nordiske land

Kartlegging av tilbud om språkopplæring og språktrening for voksne innvandrere i Norge og øvrige nordiske land
Rambøll Management Consulting i samarbeid med Gunhild Tveit Randen

Rapport på oppdrag av Kunnskapsdepartementet.

Publikasjonsår: 2021Relaterte nyheter

  • Relaterte publikasjoner