Skip to main content
 

Evaluering av norsktreningstilbud i regi av frivillige organisasjoner

02. november 2023

Rapporten gir innblikk i aktører som tilbyr norsktrening, hvordan tilbudene organiseres, hvilken rolle og opplæring frivillige får, og hvordan tilbydere samarbeider med andre aktører, skriver IMDi som er oppdragsgiver for evaleueringen gjennomført av Proba samfunnsanalyse.

I evalueringen fremkommer det at få organisasjoner som tilbyr norsktrening, oppgir å ha en veldig avgrenset målgruppe. De fleste har tilbud som i utgangspunktet er åpne for alle, men enkelte organisasjoner oppgir å ha særlig fokus på enkelte grupper. Målgruppeavgrensingen kan være

  • innvandrere som leter etter arbeid eller som har startet egen bedrift
  • deltakere i introduksjonsprogrammet og elever ved voksenopplæringen
  • flyktninger og asylsøkere
  • arbeidsinnvandrere, EØS-borgere, studenter, papirløse migranter eller familiegjenforente
  • innvandrere som ikke har rett på norskopplæring fra det offentlige, som for eksempel arbeidsinnvandrere eller personer som har giftet seg med nordmenn
  • personer som har gjennomført introduksjonsprogrammet, men har behov for mer opplæring som målgruppe.

På tilbud som Røde Kors Norsktrening, Sanitetsforeningens språkvenn og Caritas Norsktrening for nybegynnere, er en stor andel av deltakerne arbeidsinnvandrere og innvandrere med betydelig skolebakgrunn eller høyere utdanning. En relativt stor andel av deltakerne på disse tilbudene er spansk-, arabisk-, polsk- eller russisktalende. En del andre kommer fra Filippinene, Portugal og andre østeuropeiske land.

Les om rapporten Evaluering av norsktrening i regi av frivillige organsasjoner på nettsiden til Proba samfunnsanalyse

 

 

Nyhet