Skip to main content
 

Statsbudsjettet 2023: Flere vil få norskopplæring

06. oktober 2022

Svært positivt at regjeringen styrker innsatsen mot useriøsitet og sosial dumping i statsbudsjettforslaget for 2023, og at bevilgningen til norskopplæringsordningen økes, skriver Caritas i en pressemelding. De utrykker samtidig skuffelse over at regionale sentre for arbeidsinnvandrere ikke nevnes i budsjettforslaget.

Utdrag fra pressemeldingen:

Nøkkelen til integrering er språk. Derfor er forslaget om en økning fra 30 til 40 millioner kroner til norskopplæringsordningen (tidl. Klippekortordningen) i 2023 kjærkomment.

– Behovene for språkopplæring er langt større enn det ordningen så langt har klart å dekke. Derfor er vi glade for at det settes av ti millioner kroner mer til ordningen i 2023. Dette vil sikre gratis språkopplæring til flere tusen flyktninger, arbeidsinnvandrere og andre innvandrergrupper, sier generalsekretær Martha Skretteberg i Caritas Norge.

I Hurdalsplattformen foreslår regjeringen å etablere regionale sentre for arbeidsinnvandrere i samarbeid med partene i arbeidslivet og sivilsamfunnet. Forslaget får full støtte fra Caritas, som er skuffet over at det ikke nevnes i statsbudsjettforslaget.

Les hele pressemeldingen: Flere vil få norskopplæring (Caritas, 06.10.22)

Les også: Statsbudsjettet 2023 (Regjeringen, 06.10.22)

 
Nyhet