Skip to main content
 

Statsbudsjettet 2023: Styrker innsatsen mot useriøsitet og sosial dumping

06. oktober 2022

Regjeringen vil ha et trygt arbeidsliv for alle, og foreslår i statsbudsjettet for 2023 å styrke innsatsen mot useriøsitet og sosial dumping med 30 millioner kroner.

Regjeringen la nylig fram en handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Den styrkingen regjeringen nå foreslår i budsjettet, vil gi midler til gjennomføring av flere av tiltakene i handlingsplanen.

En viktig del av regjeringens satsning er en betydelig styrking av Arbeidstilsynet, slik at de kan følge opp at virksomhetene følger reglene.

I tillegg foreslås også økt bevilgning til Petroleumstilsynet, tilskudd til Fair Play Bygg og midler til forbedret veiledning og informasjon knyttet til seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser.

Les hele saken: Statsbudsjettet 2023: Styrker innsatsen mot useriøsitet og sosial dumping (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 06.10.22)

Les også: Statsbudsjettet 2023 (Regjeringen, 06.10.22)

 
Nyhet