Skip to main content
 

Offentlige anskaffelser i statsbudsjettet 2023

  • 06. oktober 2022

Anskaffelsene skal bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver som klimautfordringen og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Dette fremgår av Nærings- og fiskeridepartementets (NFD) del av statsbudsjett-forslaget for 2023.

Blant hovedprioriteringer for 202:

  • endre anskaffelsesregelverket og vurdere andre tiltak som bedre fremmer klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser.
  • utrede det EØS-rettslige handlingsrommet for å stille krav og kriterier i anskaffelse av fartøy som kan bidra til at norske leverandører effektivt kan konkurrere om slike oppdrag.
  • Norgesmodellen er under arbeid bl.a. med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige innkjøp som skal bidra til å forebygge arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. En trinnvis prosess, hvor det i første omgang blir endringer innenfor bygg- og anleggsnæringen og renholdsbransjen.

Les hele saken: Offentlige anskaffelser i statsbudsjettet: Nå er det bærekraft som gjelder (Anbud365, 06.10.22)

Alle dokumenter: Statsbudsjettet 2023 (Regjeringen, 06.10.22)

 
Nyhet