Skip to main content
 

Statsbudsjettet 2023: To millioner til EØS-styrking i lovavdelingen

  • 06. oktober 2022

For å gjøre Justis- og beredskapsdepartementet bedre rustet til å utnytte handlingsrommet for å fremme norske interesser i EØS-avtalen, ønsker regjeringen å bevilge to millioner kroner til å styrke EØS-arbeidet i lovavdelingen.

Les hele saken: To millioner til EØS-styrking i lovavdelingen (Advokatbladet, 06.10.22)

–  Det vil samstundes bidra til å redusere risikoen for feiltolking av EØS-regelverk og styrke arbeidet med å gjere regelverket meir tilgjengeleg, skriver Justis- og beredeskapsdepartementet i sin begrunnelse for budsjettposten Kompetanse og kunnskapsbygging innan EØS-rett. (Justis- og beredskapsdepartementet, 06.10.22)

 
Nyhet