Skip to main content
 

Regjeringen har lagt frem ny handlingsplan mot sosial dumping og a-krim

03. oktober 2022

– For å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet må vi forhindre sosial dumping. Derfor legger vi fram flere tiltak for å styrke det organiserte arbeidslivet og arbeidstakernes rettigheter. Regjeringen vil også styrke bistanden til arbeidstakere som utnyttes, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Det trygge, seriøse og organiserte arbeidslivet i Norge utfordres av useriøse aktører, sosial dumping og lav organisasjonsgrad i utsatte bransjer. Regjeringen legger nå fram en handlingsplan for å styrke innsatsen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Planen inneholder 35 tiltak på en rekke departementers ansvarsområder, og omfatter tiltak på følgende hovedområder:

  • Organisert arbeidsliv og styrket trepartssamarbeid
  • Styrke arbeidstakerrettigheter
  • Hindre utnyttelse av arbeidstakere
  • Mobilisere forbruker- og innkjøpsmakt
  • Øke kunnskapen om sosial dumping og arbeidslivskriminalitet
  • Kontroll og oppfølging – tverretatlig samarbeid
  • Internasjonalt samarbeid

Les hele saken: Vil bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 03.10.22)

Les: Handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 01.10.22)

 
Nyhet