Skip to main content
 

Dette har regjeringen levert på arbeidslivsfeltet

  • 04. oktober 2022

– Arbeiderpartiet har styrt arbeidsdepartementet i ett år. Vi gjør opp et foreløpig regnskap på hvordan de har levert på de høye ambisjonene i Hurdalsplattformen, skriver Hans Andreas Starheim.

Blant sakene som er levert:

  • Innstramming av bemanningsbransjen (Arbeidsdepartementet). Proposisjon sendt Stortinget før sommeren, denne skal behandles der i høst.
  • Norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk (Fiskeridepartementet). Høringsfristen fikk ut 31. august.
  • Handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet (Arbeidsdepartementet). Offentliggjort 1. oktober.

Blant sakene som ennå ligger på statsrådens bord:

  • Fougner-utvalget (Arbeidsdepartementet)
  • Norgesmodellen (Næringsdepartementet)
  • Handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren (Samferdselsdepartementet)

Blant de utvalgte punkter i regjeringsplattformen som det foreløpig ikke er kommet noe konkret fra regjeringen på:

  • Etablere flere sentre mot arbeidslivskriminalitet (A-krimsentre) og gjøre sentrene sterkere og mer operative
  • Styrke allmenngjøringsordningen

Les hele saken: Dette har regjeringen levert på arbeidslivsfeltet (Altinget, 04.10.22)

 
Nyhet