Skip to main content
 

Reaksjoner på ny handlingsplan sosial dumping og a-krim

  • 05. oktober 2022

Regjeringen la 1. oktober fram en handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Dette er den fjerde handlingsplanen, og den følger en rekke med strategier og handlingsplaner fra de ulike regjeringene.

Stoltenberg-regjeringen lanserte i alt tre handlingsplaner mot sosial dumping. De to første kom i 2006 og 2008, og fikk stor betydning for myndighetenes utvikling av tiltak og virkemidler.  Den siste planen, som kom våren 2013, fikk mindre praktisk virkning, gitt regjeringsskiftet samme høst. Solberg-regjeringen (2013–2021) la i januar 2015 fram sin strategi for å styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Denne ble revidert i 2017, i 2019 og i 2021.

Les mer om tidligere planer og strategier på Fafo Østforums temaside Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Last ned den nye handlingsplanen. Nedenfor er lenker til nyhetssaker med reaksjoner. (Fafo Østforum, 03.10.22)

 

LO applauderer regjeringens nye handlingsplan
trude tinnlund lo 22– Etter åtte år med en regjering som anerkjente det å være uorganisert er det veldig godt å se at dagens regjering tar aktive grep som styrker det organiserte arbeidslivet og bidrar til å styrke trepartssamarbeidet, sier LO-sekretær Trude Tinnlund. (LO / NTB Info, 01.10.22)

 

Fellesforbundet: – Planen har vår fulle støtte
jorn eggum 2020– Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping vil bidra til et bedre arbeidsliv, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum. – Her kommer etterlengtede lovendringer og viktige kontrolltiltak. Nå tas det et krafttak for å hindre at arbeidsfolk utnyttes (Fellesforbundet, 01.10.22)

 

Kampen mot sosial dumping: Her er regjeringens nye tiltak
mimir kristjanssonFriFagbevegelse presenterer tiltakene, samt noen av reaksjonene: Applaus fra LO. Rødt er uvant positive. 
– Vi syns dette ser veldig positivt ut. Det ser ut som at regjeringa vil gjennomføre det de har lova i valgkampen og Hurdalsplattformen, sier Rødt-politiker Mímir Kristjánsson. Han sier selv det er uvant å være så positiv til regjeringa. (FriFagbevegelse, 03.10.22)

Statsstøtte til Fair Play Bygg
Norgesmodellen og innleieforbudet var bare begynnelsen. Nå har regjeringen presentert en ny handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. I handlingsplanen trekkes byggenæringens egne forkjempere for seriøsitet frem som et av de viktigste våpnene mot organiserte og uorganiserte kriminelle. Fair Play Bygg kommer inn på statsbudsjettet, og regjeringen vil styrke a-krimsamarbeidet og lære forbrukerne å velge de seriøse bedriftene i byggenæringen. (NEMITEK, 03.10.22)

Slik reagerer Fair Play Bygg på regjeringens akrim-plan
lars mamen2– Flere av innspillene våre om bekjempelse mot arbeidslivskriminalitet er tatt til følge av regjeringen, som i sin handlingsplan mot denne typen kriminalitet tilgodeser oss midler over en treårs periode, sier daglig leder Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn. (bygg.no, 03.10.22)

 

Norsk Arbeidsmandsforbund: – Mye å glede seg over
Brede Edvardsen– Styrking av A-krimsentrene er veldig viktig for våre medlemmer, særlig i renholdsbransjen blir det flere som kan få hjelp nå. At regjeringen legger opp til tettere samarbeid på tvers av etatene er også viktig, det er en flaskehals for å få løst saker i dag, sier nestleder Brede Edvardsen, som er fornøyd med regjeringens nye handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. (Norsk Arbeidsmandsforbund, 05.10.22)

 

 
Nyhet