Skip to main content
 

Rapport fra regjeringen: Status for oppfølging av handlingsplan mot sosial dumping og a-krim

17. november 2023

Støre-regjeringen la 1. oktober 2022 frem en handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. I handlingsplanen står det at det skal utarbeides årlige rapporter om oppfølgingen av tiltakene i planen. En ny rapport gir en oversikt over status for gjennomføringen av tiltakene pr. 17. november 2023.

Handlingsplanen omtaler tiltak regjeringen vil gjennomføre for å forebygge og bekjempe sosial dumping og kriminalitet i arbeidslivet, og gjelder ut inneværende stortingsperiode.

Status etter ett år viser at flere av tiltakene allerede er fulgt opp eller igangsatt, men at enkelte tiltak gjenstår.

Lenke til handlingsplanen og statusrapporten ligger nedenfor.

Nyhet