Skip to main content
 

Språk på arbeidsplassen – et undervurdert problem

  • 10. februar 2021

– Jeg vil si at språk på arbeidsplassen er undervurdert. Det gjelder på tvers av bransjer. Språk har en selvstendig betydning av organisering av arbeidet, arbeidsmiljøet og produksjon og sikkerhet, oppsummerer Fafo-forsker Anne Mette Ødegård. Sammen med kollega Rolf K. Andersen, har Ødegård skrevet en Fafo-rapport om norskkompetanse blant arbeidstakere født i utlandet, på oppdrag fra Språkrådet.

Rapporten ble lansert på et eget webinar (se opptak her).

4 av 10 forstår lite eller ingenting på norsk
Språkvansker har vært et sentralt tema i mange av det norske arbeidsmarkedet de siste 15 årene. Tid og tiltak har hjulpet, men fremdeles utgjør mangelen for språk en egen risiko i arbeidslivet – både for selve arbeidsplassen og arbeidsinnvandrerne selv.

I en spørreundersøkelse rettet mot personer fra de to vanligste avsenderlandene, Polen og Litauen, viser det seg at rundt 6 av 10 oppgir at de snakker godt eller ganske godt norsk.

– Det som er verdt å merke seg at 30 prosent snakker dårlig norsk og 8 prosent ikke i det hele tatt. Dette er altså bofaste i Norge. Jeg vi si at dette er ganske skremmende, sier Ødegård.

Les hele saken: Språk på arbeidsplassen – et undervurdert problem (arbeidslivet.no, 10.02.21)

 
Nyhet