Skip to main content
 

Innlegg: Hva hemmer og fremmer kommunikasjon mellom nordmenn og polakker?

16. januar 2021

Den nylig publiserte Fafo-rapporten Norskkompetanse blant arbeidstakere født i utlandet, ser på språkutfordringer hos utenlandske arbeidere som har bodd i Norge i flere år med begrenset eller ingen norskkompetanse.

Nå starter Senter for flerspråklighet (MultiLing) ved Universitetet i Oslo et nytt prosjekt, NorPol: Andrespråkskommunikasjon blant polakker i Norge.  – Hvilken rolle spiller språk og kommunikasjon for inkludering og ekskludering i arbeidslivet? spør UiO-forskerne i dette innlegget.  

– Polske arbeidstakere utgjør den største innvandrergruppen her i landet (over 100 000 registrerte) og blir sysselsatt i stadig flere bransjer. I NorPol skal vi se nærmere på kommunikasjon i sektorer som er undersøkt av Fafo, som helse og bygg, men vi vil også nå ut til flere bransjer i tertiærnæringen.

– Formålet er å undersøke andrespråkskommunikasjon i arbeidslivet for å kartlegge og analysere forhold som enten hindrer eller fremmer kommunikasjonen mellom polske arbeidsinnvandrere og nordmenn.

– Vi vil finne ut hvordan storsamfunnet, arbeidsforhold og hverdagslige relasjoner med nordmenn påvirker polakkers holdninger og motivasjon til å lære seg norsk, skriver Toril Opsahl, prosjektleder, førsteamanuensis, Anne Golden og Jan Svennevig, professorer, Piotr Garbacz, førsteamanuensis, Oliwia Szymańska og Paweł Urbanik, postdoktorer, Magdalena Solarek-Gliniewicz, PhD-stipendiat. Forskere ved Universitetet i Oslo (UiO)

Mer om forskningsprosjektet NorPol: Andrespråkskommunikasjon blant polakker i Norge

Les hele innlegget: Hva hemmer og fremmer kommunikasjon mellom nordmenn og polakker? (Utrop, 16.01.21)

 
Nyhet