Skip to main content
 

Statsbudsjett 2022: Behov for ytterligere styrking av integreringen etter pandemien

12. oktober 2021

Regjeringen øker satsingen på norskopplæring i forslaget til statsbudsjett for 2022, men Caritas Norge mener behovet er mye større enn det legges opp til for klippekortordningen omfatter både flyktninger som trenger å styrke norskkunnskapene, arbeidsinnvandrere og andre innvandrergrupper.

Regjeringen foreslår en videreføring av klippekortordningen på 30 mill. kroner for 2022. Dette vil sikre språkopplæring til 3 000 personer som enten ikke har eller har brukt opp sin rett på norskopplæring. Caritas er positive til forslag om å videreføre klippekortordningen, men skuffet over at den ikke styrkes gitt at tilbudet så langt har vist seg viktig for mange i målgruppen. Behovene er betydelig større enn hva dagens ordning legger opp til, ettersom den blant annet omfatter flyktninger som trenger å styrke norskkunnskapene, arbeidsinnvandrere og andre innvandrergrupper.

Les hele saken: Statsbudsjett 2022: Behov for ytterligere styrking av integreringen etter pandemien (Caritas 12.10.21)

 
Nyhet