Skip to main content
 

Arbeidsinnvandrere kan ikke norsk. Språkrådet er bekymret

03. desember 2020

Arbeidsinnvandrere verken må eller trenger å lære seg norsk, og det bekymrer blant andre Språkrådet som har bedt Fafo undersøke tre bransjer der det er mange utenlandskføte arbeidere. Den nye Fafo-rapporten «Norskkompetanse blant arbeidstakere født i utlandet» var tema da Språkrådets direktør Åse Wetås og statssekretær Grunde Almeland (V) i Kunnskapsdepartementet gjestet Dagsnytt 18.

– Mange arbeidsinnvandrere som kommer hit, kom etter EU-uvidelsen. Mange er fra Polen og Litauen, og det er ikke sånn at fordi de er dårlig i norsk så er de gode i engelsk. Det er viktig for arbeidsgiver, arbeidstaker og samfunnet at det blir et systematisk og godt opplæringstilbud i norsk, sier Spåkrådets Åse Wetås.

 

grunde kreken almeland2Statssekretæren er enig med Wetås i at det å kunne norsk er en nøkkel for å være en fullverdig del av samfunnet, og at det er viktig for sikkerhet på arbeidsplassen, eksempelvis. Kommer du som flytning har du rettighet og plikt til å lære deg norsk. Men kommer du som arbeidstaker fra EØS ville det vært i strid med EØs-retten å pålegge dem å lære seg norsk.

– Vi må se på hvordan vi når frem med gode tiltak til disse gruppene, slik at de får mulighet til å lære seg norsk språk. Det gjøres en rekke tiltak fra regjeringen, men det er også et stort ansvar for arbeidsgiver å sørge for at man lærer norsk på arbeidsplassen, sier statssikretær Grunde Almeland.

– Vi har ikke nok kunnskap om hvilke opplæringstilbud som faktisk treffer denne målgruppen godt nok. Derfor er jeg glad for at vi har fått denne rapporten i dag, men vi trenger også mer kunnskap om dette. Regjeringen skal derfor blant annet hente inn en ny rapport, som skal kartlegge i hvilken opplæringstilbud som finnes, sier Almeland avslutningsvis.

Se: Innslag 5 Norskopplæring for alle. (NRK 2 Dagsnytt 18, 03.12.20) 
Innslaget starter 51 min ut i sendingen, ikke 52:14 der NRK har satt markøren.

 

20762

Fafo-rapporten «Norskkompetanse blant arbeidstakere født i utlandet» ble lansert på Fafo-webinar i dag.

Se opptak av sendingen på Fafo-tv

 
Nyhet