Skip to main content

Ny lov om offentlige anskaffelser — Første delutredning

Ny lov om offentlige anskaffelser — Første delutredning

NOU 2023: 26

Anskaffelseslovutvalget

tredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. november 2022

Avgitt til Nærings- og fiskeridepartementet 10. november 2023

Publikasjonsår: 2023Relaterte nyheter