Skip to main content
 

– Betre datagrunnlag kan hindre anbodsjuks

14. februar 2024

Nærings- og fiskeridepartementet har ny lov om offentlege anskaffingar på høyring. Konkurransetilsynet støttar Anskaffelsesutvalget sitt forslag i første delutredning om å forenkle og modernisere regelverket, men meiner at det må leggjast større vekt på omsynet til konkurranse. Det skriver Konkurransetilsynet i sitt høringssvar.

Tilsynet meiner òg at det er naudsynt å sikre datagrunnlaget frå innkjøp som allereie er gjennomførte på ein betre måte. Det kan mellom anna gi betre oversikt over bruken av offentlege pengar, i tillegg til å avdekke og hindre ulovleg anbodssamarbeid.

Les heile Konkurransetilsynet sitt høringssvar.

Nyhet