Skip to main content
 

Høring NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser

10. november 2023

Anskaffelsesutvalget ble oppnevnt av Kongen i statsråd 4. november 2022. Utvalget har i dag lagt frem første delutredning, NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser. Høringsfristen er 10. februar 2024.

Utvalget har hatt som mandat å gjennomgå regelverket for offentlige anskaffelser og komme med forslag til endringer.

Første utredning sendes på tre måneders offentlig høring. Alle kan sende inn høringssvar. Høringen finner du her.

Nyhet