Skip to main content
 

Reaksjoner på Anskaffelsesutvalgets første utredning

14. november 2023

Anskaffelsesutvalget overrakte før helgen sin første delutredning til næringsminister Jan Christian Vestre.

Nedenfor kan du lese saker som oppsummerer og kommenterer forslagene i utredningen.

Foreslår å svekke kontrollen med kriminelle i byggebransjen

marianne breiland LO 2Når det kommer til synet på arbeidslivskriminalitet, er anskaffelseslovutvalget delt. Flertallet foreslår å heve plikten til å kontrollere offentlige kontrakter fra 300.000 til tre millioner kroner.  Ved offentlige anskaffelser over dette beløpet har oppdragsgiver plikt til å føre risikobasert kontroll med at leverandører og underleverandører overholder kontraktsvilkårene. En grense på tre millioner kroner mener LOs representant i utvalget, Marianne Breiland (bildet), er satt altfor høyt. I sin mindretallsmerknad skriver hun at dette vil bety en betydelig svekkelse av dagens kontrollplikt innen bygg- og anlegg. Breiland foreslår en grense på 300 000 kroner. (FriFagbevegelse, 10.11.23)

Les også saken: Styrke seriøsitetskrav i offentlige innkjøp (LO, 13.11.23)

En enklere hverdag for bedrifter

arnhild dordi gjonnesEt mindretall i utvalget, bestående av KS ved advokat Beatrice Dankertsen Hennyng og NHO ved advokat Arnhild Dordi Gjønnes (bildet), har foreslått at alle kunngjøringspliktige anskaffelser under EØS terskelverdi mellom tre til 56 millioner skal underlegges et forenklet regelsett. Mindretallet mener dessuten at det er enklere både for oppdragsgivere og leverandører at alle kunngjøringspliktige bygge- og anleggsanskaffelser under EØS-terskelverdi følger samme regelsett.(NHO, 10.11.23)

 

Foreslår å tredoble den nederste terskelverdien for offentlige anskaffelser

rett24Terskelverdien, som utløser plikt til offentlig anbud, har ligget urørt på 100.000 kroner siden 2006. En ren inflasjonsjustering fra 2006 tilsier at terskelverdien skulle økt til 160.000 kroner, men anskaffelsesutvalget foreslår å heve terskelverdien til 300.000 kroner. En annen viktig terskelverdi i anskaffelsesverden, er 1,4 millioner kroner. Det er nemlig grensen for nå man plikter å ha en europeisk anbudsutlysning. Utvalget foreslår derfor at alle innkjøp under denne terskelen, altså i intervallet 300.000 til 1,4 millioner kroner, skal få langt lavere mindre til anbudsrunder enn i dag. (Rett24, 13.11.23)

Anskaffelsesutvalgets lovforslag: Her er hovedpunktene

anbud365Skjerpede miljøkrav med vekting minimum 30% vekting som hovedregel kan bli en parentes i anskaffelsesreglenes historie om Anskaffelsesutvalget får det som de vil. Regelverket skal etter utvalgets forslag stort sett bare bestå av lover og ikke gjelde før kjøpet er over 300 000 kroner mot 100 000 i dag. Og under EU/EØS-terskelverdien erstattes de grunnleggende EU- prinsippene med hensyn til markedsmessige vilkår og alminnelig forvaltningsskikk. (Anbud365, 11.11.23)

Anskaffelsesutvalget: Kan gjøre det vesentlig lettere å handle lokalt

Flere grep foreslås: Ved en offentlig handletur der kassalappen kommer under 300 000 skal ikke anskaffelsesreglene gjelde. Dessuten foreslås det å heve grensene for kunngjøringsplikten – for statlige vare, og tjenestekontrakter fra 1,3 til 1,4 mill, for andre vare- og tjenestekontrakter fra 1,3 til 2,2 mill. For utvalget har det vært viktig å forenkle regelverket for de mindre oppdragsgivere, spesielt for mindre oppdragsgivere som kommuner, som forholder seg til EØS-terskelverdien på 2,2 mill heter det. Så spørs dette om dette blir lovfestet en gang. (Anbud365, 14.11.23)

 

 

 

 

 
Fafo Østforum

Reaksjoner på Anskaffelsesutvalgets første utredning

14. november 2023
Nyhet