Nedenfor er alle saker som tidligere har vært publisert på Start-siden. 

Fafo-spørsmål: Ville innkjøperne kunne avslørt en useriøs renholdstilbyder?

Fafo-spørsmål: Ville innkjøperne kunne avslørt en useriøs renholdstilbyder?


To av ti offentlige innkjøpere mener å ha fått tilbud fra renholdsbedrifter de oppfattet som useriøse. Det fremgår av en fersk Fafo-undersøkelse, der det samtidig reises spørsmål om innkjøperne ville avdekket om man hadde med en useriøs tilbyder å gjøre eller ikke.

Rolf K. Andersen er prosjektleder for undersøkelsene og analysene i Fafo-rapporten Innkjøp av renholdstjenester i proffmarkedet.

Anbud365, 10.08.21
Ny Fafo-rapport: Innkjøp av renholdstjenester i proffmarkedet

Ny Fafo-rapport: Innkjøp av renholdstjenester i proffmarkedet


En ny Fafo-rapport følger opp tidligere undersøkelser fra Fafo om renholdsbransjen. Forskerne ser på hvordan proffmarkedet, dvs. bedrifter og virksomheter i privat og offentlig sektor, vurderer forhold som kan ha betydning for lønns- og arbeidsvilkårene for renholderne.

Fafo Østforum, 09.08.21
Prisen betyr mest ved kjøp av renhold

Prisen betyr mest ved kjøp av renhold


Både det offentlige og det private vektlegger prisen høyt ved kjøp av renholdstjenester, ifølge en ny Fafo-undersøkelse. Den viser også at både offentlige og private virksomheter som kjøper renhold mangler kunnskap om regelverket de skal følge.

– Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet, og det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som ikke er godkjent, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Arbeidstilsynet / NTB Info, 05.07.21
Elektrikerlønna allmenngjøres fram til mai 2022

Elektrikerlønna allmenngjøres fram til mai 2022


EL og IT Forbundet er svært fornøyd med at Tariffnemnda viderefører forskriften om allmenngjøring av landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).

– En undersøkelse fra Fafo og Arbeidstilsynets uttalelse var viktig dokumentasjon på nødvendigheten av å videreføre allmenngjøringen av LOK, sier forbundssekretær Jan Henrik Larsen.

FriFagbevegelse, 17.06.21
Ny rapport: Evaluering av ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler

Ny rapport: Evaluering av ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler


Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har i samarbeid med SSB og Fafo evaluert ordningen med allmenngjøring av tariffavtaler. Allmenngjøring er først og fremst et virkemiddel for å hindre sosial dumping og uheldig konkurransevridning i det norske arbeidsmarkedet. Evalueringen viser at ordningen fungerer etter hensikten. Det anbefales derfor at loven videreføres. Det foreslås ikke større endringer, men noen justeringer.

Fafo Østforum / SØA, 16.06.21
Oppdatert Fafo-rapport om menneskehandel i arbeidslivet

Oppdatert Fafo-rapport om menneskehandel i arbeidslivet


Mange forbinder menneskehandel, eller «trafficking», med seksuell utnytting og prostitusjon. Det er mindre kunnskap om menneskehandel i arbeidslivet, som først og fremst rammer utenlandske arbeidstakere. Denne oppdaterte sammendragsrapporten samler kunnskapen Fafo-forskerne har om tematikken, på oppdrag fra Østersjørådet. Det opprinnelige prosjektet ble utført på oppdrag fra Oslo kommune og finansiert av KS ved Program for storbyrettet forskning.

Fafo Østforum, 11.06.21

Ny Fafo-rapport om irregulær bistand til irregulære migranter i norske storbyer


I Norge lever det et ukjent antall irregulære migranter, altså personer som ikke har lovlig opphold. Noen av de irregulære migrantene livnærer seg gjennom ulovlig arbeid.
 
– Noen kommer for å jobbe – andre jobber for  å klare seg her. Stiller svakt i forhandlinger og er sårbare for utnytting, sa Fafo-forskerne Ragna Lillevik og Guri Tyldum da de i dag presenterte en ny Fafo-rapport om irreguær bistand til irregulære migranter.

Fafo Østforum, 02.06.21
Fafo Østforum i ny drakt

Fafo Østforum i ny drakt


For å markere fortsettelsen av Fafo Østforum i tre nye år, har nettsidene fått nytt utseende, og vi har endelig fått egen logo. Håper dette er noe våre lesere blir fornøyde med. Meld gjerne tilbake om feil og mangler. Vi tar sikte på å komme i mål med bli-ny-prosessen før sommerferien.  

Fafo Østforum, 28.05.21
Nedstengingen har rammet utenlandsk arbeidskraft hardest

Nedstengingen har rammet utenlandsk arbeidskraft hardest


Utenlandsk arbeidskraft har stått for 30 prosent av den reduserte sysselsettingen i Norge det siste året.

– Dette kan både skyldes at utlendinger jobber i næringer som er blitt hardt rammet, og det kan skyldes at stengte grenser hindret dem i å pendle tilbake til Norge, sier seniorforsker Anne Mette Ødegård i Fafo.

Men det kan også være kjennetegn ved den enkelte arbeidstakerens situasjon.

E24, 24.05.21

Litauere og polakker mener seg utsatt for lønnsdiskriminering


Fafo-undersøkelsen «Arbeids- og levekår for bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen» er den aller første spørreundersøkelsen blant bosatte arbeidsinnvandrere i Norge. I denne artikkelen kommenteres funnene av representanter fra Fellesforbundet, Tankesmien Agenda, Hope for Justice i Norge og Byggearbeidernes Fagforening.

Utrop, 20.05.21
Kronikk: – Vi importerer arbeidskraft, men det er mennesker som kommer

Kronikk: – Vi importerer arbeidskraft, men det er mennesker som kommer


– Arbeidsinnvandrere fra land som Polen og Litauen har kommet for å bli. Er de blitt integrert? Og er majoritetssamfunnet villig til å se på dem som noe mer enn billig arbeidskraft? spør Fafo-forskerne Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen.

Dagsavisen, 19.05.21
Nyttig godkjenningsordning for bedrifter som er med i offentlige anbud

Nyttig godkjenningsordning for bedrifter som er med i offentlige anbud


– At bedriftene har mange ansatte med godkjent fagkompetanse, kan gjøre dem mer konkurransedyktige i anbudsprosesser, sier direktør Kristin Vinje i NOKUT i en kommentar til Fafo-rapporten om erfaringene med NOKUTs godkjenningsordning

Anbud265, 18.05.21

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie