Nedenfor er alle saker som tidligere har vært publisert på Start-siden. 

Kronikk: – En norsk modell for vår tid

Kronikk: – En norsk modell for vår tid


Kronikk av Fafo-forsker Jon Erik Dølvik i Klassekampen 28. september.

– I Klassekampen 17. august skrev jeg en kronikk om bemanningsbransjen i Sverige og Norge. Knut Øygard i Fellesforbundet har kommet med et konstruktivt svar 25. august.

Fafo Østforum / Klassekampen, 05.10.21
Nyhetssaker om Fafos rapport om lavlønte

Nyhetssaker om Fafos rapport om lavlønte


Den nye Fafo-rapporten «Hvem er de lavtlønte?» ble lansert i dag. To av funnene er at det har blitt flere lavlønnsjobber i det norske arbeidsmarkedet i fra 2008 til 2018, og at utenlandsk arbeidskraft er overrepresentert i lavlønnstatistikken.

Nedenfor finner du lenke til rapporten og opptak fra lanseringsseminaret, samt lenker til nyhetssaker som omtaler rapporten.

Fafo Østforum, 01.10.21
28. september, rapportlansering om lavlønte: Opptak fra sendingen, presentasjoner og ny rapport

28. september, rapportlansering om lavlønte: Opptak fra sendingen, presentasjoner og ny rapport


Ulikhet og økonomiske forskjeller har stått sentralt i årets valgkamp. I arbeidsmarkedet dreier det seg både om polarisering, økte lønnsforskjeller og sosial dumping. Men hvem har de laveste lønningene, hva jobber de med – og hvor går egentlig grensa for å være lavlønt?

Det fikk du svar på da Fafo og Senter for lønnsdannelse inviterter til seminar. Nedenfor finner du lenker til opptak fra sendingen, forskernes presentasjoner og den nye rapporten.

Fafo Østforum
Fafo-rapport om bosatte arbeidsinnvandrere oversatt til flere språk

Fafo-rapport om bosatte arbeidsinnvandrere oversatt til flere språk


Den første undersøkelsen som er gjort blant bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen er nå oversatt til polsk, litauisk og engelsk. Det gjør det mulig for et bredt publikum – også arbeidsinnvandrere som er dårlig i norsk – å få kunnskap om hvordan disse gruppene har det i Norge.

Fafo Østforum, 02.09.21
Podkast: Fafo-forsker Bård Jordfald om de lavtlønnede

Podkast: Fafo-forsker Bård Jordfald om de lavtlønnede


Ulikhet handler ikke bare om de rikeste og deres formuer. Innenfor arbeidslivet oppstår også ulikhet. Arbeidsinnvandrere, allmenngjøring og sosial dumping er et av flere temaer når Fafo-forsker Bård Jordfald i Agenda Magasins nyeste podkast snakker om de som tjener minst i Norge – de lavlønte.

Agenda Magasin, 30.08.21
Kronikk: – Den svenske lærdommen

Kronikk: – Den svenske lærdommen


Den norske arbeidslivsmodellen forvitrer. Skyldes det EØS-avtalen, østuvidelsen eller det «ulykksalige vedtaket» om å tillate arbeidsutleie i 2000? 

– Feilen i Norge var ikke selve legaliseringen av utleie i år 2000. Svikten lå i de norske aktørenes manglende evne til å bruke liberaliseringen som brekkstang for sterkere regulering av arbeidsvilkårene og parts- og avtaleforholdene i den framvoksende utleiebransjen, skriver Jon Erik Dølvik, seniorforsker ved Fafo.

Klassekampen, 17.08.21
Fafo-forsker utpekt til integreringsutvalg

Fafo-forsker utpekt til integreringsutvalg


Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg skal se på hvordan arbeidsinnvandrere kan bli bedre integrert. Et av medlemmene som regjeringen har bedt om å bidra, er Fafo Østforums prosjektleder, seniorforsker Anne Mette Ødegård.

– Dette er et nødvendig og viktig arbeid, og jeg er svært glad for å kunne bidra. Med nesten 200 000 bosatte arbeidsinnvandrere i Norge er det på høy tid å få mer kunnskap og vurdere tiltak – ikke minst når det gjelder språk og kjennskap til norsk arbeidsliv, sier Ødegård.

Fafo Østforum, 16.08.21
19. august: Arbeidsinnvandring tema for Caritas under Arendalsuka

19. august: Arbeidsinnvandring tema for Caritas under Arendalsuka


Anne Mette Ødegård, seniorforsker ved Fafo, er en av innlederne hos Caritas under Arendalsuka. «Utenlandsk arbeidskraft – hva trenger vi og hvem er vi» er tittelen på arrangementet torsdag 19. august kl. 15.15. Alle arrangementer under Arendalsuka strømmes.

Fafo Østforum
Fafo-spørsmål: Ville innkjøperne kunne avslørt en useriøs renholdstilbyder?

Fafo-spørsmål: Ville innkjøperne kunne avslørt en useriøs renholdstilbyder?


To av ti offentlige innkjøpere mener å ha fått tilbud fra renholdsbedrifter de oppfattet som useriøse. Det fremgår av en fersk Fafo-undersøkelse, der det samtidig reises spørsmål om innkjøperne ville avdekket om man hadde med en useriøs tilbyder å gjøre eller ikke.

Rolf K. Andersen er prosjektleder for undersøkelsene og analysene i Fafo-rapporten Innkjøp av renholdstjenester i proffmarkedet.

Anbud365, 10.08.21
Ny Fafo-rapport: Innkjøp av renholdstjenester i proffmarkedet

Ny Fafo-rapport: Innkjøp av renholdstjenester i proffmarkedet


En ny Fafo-rapport følger opp tidligere undersøkelser fra Fafo om renholdsbransjen. Forskerne ser på hvordan proffmarkedet, dvs. bedrifter og virksomheter i privat og offentlig sektor, vurderer forhold som kan ha betydning for lønns- og arbeidsvilkårene for renholderne.

Fafo Østforum, 09.08.21
Prisen betyr mest ved kjøp av renhold

Prisen betyr mest ved kjøp av renhold


Både det offentlige og det private vektlegger prisen høyt ved kjøp av renholdstjenester, ifølge en ny Fafo-undersøkelse. Den viser også at både offentlige og private virksomheter som kjøper renhold mangler kunnskap om regelverket de skal følge.

– Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester skal være godkjent av Arbeidstilsynet, og det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som ikke er godkjent, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Arbeidstilsynet / NTB Info, 05.07.21
Elektrikerlønna allmenngjøres fram til mai 2022

Elektrikerlønna allmenngjøres fram til mai 2022


EL og IT Forbundet er svært fornøyd med at Tariffnemnda viderefører forskriften om allmenngjøring av landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).

– En undersøkelse fra Fafo og Arbeidstilsynets uttalelse var viktig dokumentasjon på nødvendigheten av å videreføre allmenngjøringen av LOK, sier forbundssekretær Jan Henrik Larsen.

FriFagbevegelse, 17.06.21

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie