Nedenfor er alle saker som tidligere har vært publisert på Start-siden. 

Nytt faktaflak fra Østforum: Arbeidsinnvandring til Norge 2018–2022

Nytt faktaflak fra Østforum: Arbeidsinnvandring til Norge 2018–2022


Etter stor nedgang under koronapandemien, er arbeidsinnvandringen til Norge tilbake på 2019-nivå. Likevel preges det norske arbeidsmarkedet av stor mangel på arbeidskraft. Det er usikkerhet knyttet til hvordan migrasjonstrendene vil utvikle seg i årene som kommer.

I et nytt faktaflak fra Fafo Østforum kan du lese om hvordan arbeidsinnvandringen til Norge har utviklet seg de siste årene. 

Fafo Østforum, 17.11.22
Ny artikkel: – Språket vi anvender for å snakke om kriminalitet på arbeidsmarkedet er i endring

Ny artikkel: – Språket vi anvender for å snakke om kriminalitet på arbeidsmarkedet er i endring


– I det siste tiårets offentlige debatter og politiske strategidokumenter ser vi en stor økning i bruken av begreper som «arbeidslivskriminalitet», «arbeidsmarkedskriminalitet», «arbeidsmiljøkriminalitet» og forkortelsen «a-krim» som synonymer for å beskrive nye former for kriminalitet og kriminalitetsbekjempelse, skriver Fafo-forsker Synnøve Økland Jahnsen (bildet) og NORCE-forskerne Anje Müller Gjesdal og Gisle Andersen.

Fafo Østforum, 10.11.22
Ny Fafo-rapport om hverdagsintegrering

Ny Fafo-rapport om hverdagsintegrering


Hvordan skapes gode dagligliv i kjølvannet av innvandring? Hva er egentlig hverdagsintegrering, og hvordan kan det måles? Fafo har gjennomført en pilotundersøkelse i innvandrerbefolkningen om tillit, tilhørighet, deltakelse og diskriminering.

Fafo Østforum
Ny Fafo-rapport: Arbeidsinnvandring fra tredjeland

Ny Fafo-rapport: Arbeidsinnvandring fra tredjeland


Hvordan kan Norge bli mer attraktivt for faglærte arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS-området, også kalt tredjeland? Det er hovedtema i en ny Fafo-rapport som er utarbeidet på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet.

Fafo Østforum
Opptak fra Fafo Østforum seminar 11. okt: Arbeidsinnvandring fra tredjeland – er det behov for en ny politikk?

Opptak fra Fafo Østforum seminar 11. okt: Arbeidsinnvandring fra tredjeland – er det behov for en ny politikk?


Hvordan kan Norge bli et mer attraktivt land for sårt tiltrengt arbeidskraft? På seminaret lanserte vi en ny Fafo-rapport om arbeidsinnvandring fra tredjeland. Det var kommentarer fra blant andre UDI-direktør Frode Forfang og statssekretær Maria Schumacher Walberg (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Fafo Østforum, 11.10.22
Nytt faktaflak fra Østforum: Språkvansker blant arbeidsinnvandrere

Nytt faktaflak fra Østforum: Språkvansker blant arbeidsinnvandrere


Betydningen av norskkompetanse hos utenlandske arbeidstakere har økt i takt med arbeidsinnvandringen og et stadig mer internasjonalisert arbeidsliv.
 
I et nytt faktaflak fra Fafo Østforum kan du lese om manglende norskkunnskaper blant arbeidsinnvandrere, hva det skyldes, hva det medfører og hva som er igangsatt for å forbedre dagens integrerings- og kompetansepolitikk for voksne innvandrere.

Fafo Østforum, 26.09.22
– Vi gir utenlandske arbeidstakere makt gjennom kunnskap

– Vi gir utenlandske arbeidstakere makt gjennom kunnskap


I to år har Know Your Rights kampanjen informert utenlandske arbeidstakere om deres rettigheter og plikter for å ruste dem mot å bli utnyttet i det norske arbeidslivet. I løpet av kampanjen har flere enn 350 000 fått informasjon på eget språk. Mange ønsker å gjøre noe med egen arbeidssituasjon etter at de har fått informasjon fra Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet / NTB Info,08.09.22
Ny publikasjon: Immigration and the Norwegian Labour Movement

Ny publikasjon: Immigration and the Norwegian Labour Movement


Johanne Stenseth Huseby ved Fafo har skrevet en masteroppgave om arbeidsinnvandrere og organisasjonsgrad. Empirien er samlet gjennom  intervju med arbeidere, tillitsvalgte og arbeidsgivere fra bygg- og anleggsbransjen, fiskeindustrien og hotell- og restaurantbransjen.

Fafo Øtforum, 22.08.22
Fafobåten 15. og 16. august 2022

Fafobåten 15. og 16. august 2022


Fafo har vært fast bidragsyter under Arendalsuka i en årrekke. I 2022 inviteres det til 13 seminarer, samt en forskerstafett med 15 etapper. Østforum-relevante arrangementer:

  • Ryddigere byggebransje på Sørlandet? Konsekvenser av et forbud mot innleie i Oslofjordregionen.
  • Lavlønnsfella: Hvorfor vil ikke Norden ha drahjelp av EU?
  • Kompetanse i byggenæringen – hva skjer med fagene og fagligheten?
  • Hva vi vet om verftsindustrien og verftsarbeidere i Norge.
Fafo Østforum
Opptak fra 16. august, Lavlønnsfella: Hvorfor vil ikke Norden ha drahjelp av EU?

Opptak fra 16. august, Lavlønnsfella: Hvorfor vil ikke Norden ha drahjelp av EU?


På en regnfull tirsdag under Arendalsuka 2022 samlet Fafo-forskere og representanter for norsk og svensk LO på Torvscenen. Problemstillingene var rettet mot lavlønn, minstelønn og ulikhet. Opptak av seminaret kan du se på Fafo-tv.

Fafo Østforum, 16.08.22
Hele verden mangler arbeidsfolk. Her er tre viktige grunner

Hele verden mangler arbeidsfolk. Her er tre viktige grunner


Det er stor manko på arbeidskraft i mange bransjer og i de fleste europeiske land. Fafo-forsker Jon Erik Dølvik forklarer dette med tre hovedfaktorer: aldersbølge, pandemi og krigen i Ukraina.

FriFagbevegelse, 11.08.22
Fair Play Bygg mener stadig flere polakker nekter å jobbe for luselønn

Fair Play Bygg mener stadig flere polakker nekter å jobbe for luselønn


Mange arbeidstakere fra Øst-Europa blir ifølge Lars Mamen utnyttet og underbetalt. Lederen av Fair Play Bygg sier dette skjer både i byggenæringa, fiskeindustri, landbruk, bilpleie og transport. Dette kommer også frem i Fafos ferske rapport Grov utnytting av utenlandske arbeidstakere.

NRK Troms og Finnmark, 21.07.22

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie