Nedenfor er alle saker som tidligere har vært publisert på Start-siden. 

Utvalg ønsker dine innspill!

Utvalg ønsker dine innspill!


Arbeidsinnvandrerutvalget skal vurdere virkemidler for å bedre integreringen av arbeidsinnvandrere i norsk arbeids- og samfunnsliv.

– Vi tar gledelig imot alle innspill til arbeidet vårt. Har du innspill eller ideer som kan være til nytte? Send en e-post til oss – alle innspill vil bli lest!, skriver utvalget.

Arbeidsinnvandrerutvalget, 08.02.22
Nytt Fafo-prosjekt: Beskyttelse av arbeidsinnvandreres rettigheter

Nytt Fafo-prosjekt: Beskyttelse av arbeidsinnvandreres rettigheter


Fafo-forsker Synnøve Økland Jahnsen har fått et forskningsråds-prosjekt gjennom nåløyet «Unge forskertalenter»: «Provision of Labour rights to Migrant Workers (PROMI) som har fått den norske tittelen «Beskyttelse av arbeidsinnvandreres rettigheter (BAR)», som begynner nå og varer til 2025.

Fafo Østforum, 07.02.22
Østforums landrapporter: oppdaterte nøkkeltall og ny layout

Østforums landrapporter: oppdaterte nøkkeltall og ny layout


Fafo Østforums landrapporter går gjennom nøkkeltall for 15 EU-land som er særlig relevant for arbeidsinnvandringen til Norge. Nå er rapportene oppdatert og fått ny og mer oversiktlig layout. Økonomi, arbeidsmarked og partssamarbeid står sentralt i de enkelte rapportene.

Fafo Østforum, 01.02.22
All Fafos forskning om innleie av arbeidskraft

All Fafos forskning om innleie av arbeidskraft


Regjeringen har foreslått innstramminger i reglene for innleie av arbeidskraft. Fafo vært en viktig premissleverandør for å forstå denne formen for arbeidstilknytning og selve bemanningsbransjen. Vi har derfor samlet en oversikt over vår forskning på en enkelt side.

Fafo Østforum, 31.01.22
Nytt faktaflak fra Østforum: Grov utnytting eller menneskehandel – hvor går grensen?

Nytt faktaflak fra Østforum: Grov utnytting eller menneskehandel – hvor går grensen?


Det er mange begreper knyttet til utnytting av utenlandsk arbeidskraft i Norge: sosial dumping, arbeidslivkriminalitet, useriøsitet, usunn konkurranse, uanstendig arbeid, grå bedrifter og moderne slaveri.

I et nytt faktaflak fra Fafo Østforum kan du lese om hva som defineres som grov utnytting og hva som tilsier at en sak omfattes av forbudet mot menneskehandel.

Fafo Østforum, 17.01.22
Debatt: – Allmenngjort minstelønn fungerer etter hensikten

Debatt: – Allmenngjort minstelønn fungerer etter hensikten


– Arbeidstakerne nederst på lønnsstigen har fått økt lønn, og bedriftene er fornøyd med at konkurransen har blitt jevnere, skriver tre forskere fra Samfunnsøkonomisk analyse.

Samfunnsøkonomisk analyse har i samarbeid med SSB, Fafo og NTNU evaluert allmenngjøringsordningen på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

FriFagbevegelse, 07.01.22
Polske arbeidarar pakkar og reiser heim frå Noreg

Polske arbeidarar pakkar og reiser heim frå Noreg


Både industri og byggjenæring opplever tørke i arbeidskraft frå Aust-Europa. Det er ikkje berre grunna pandemien, fortel den polske røyrleggjaren Wojciech Persinski. Jon Erik Dølvik i Fafo har forska på arbeidsinnvandring i mange år. Han meiner det som skjer no er bra for arbeidstakarane.

NRK Vestland, 27.12.21
Innlegg: – Misvisende om EUs minstelønnsforslag

Innlegg: – Misvisende om EUs minstelønnsforslag


– DN gir i en leder 6. desember et svært fortegnet bilde av hva EUs direktivforslag om et europeisk minstelønnsregime vil kunne innebære for Norge, skriver Fafo-forsker Jon Erik Dølvik.

dn.no, 08.12.21
LO, Fagforbundet og Norsk Folkehjelp vil hjelpe offentlige innkjøpere med å følge folkeretten

LO, Fagforbundet og Norsk Folkehjelp vil hjelpe offentlige innkjøpere med å følge folkeretten


Hvert år kjøper det offentlige varer og tjenester for svimlende 500-600 milliarder kroner. Men de offentlige innkjøperne mangler kunnskap om hvordan de skal bruke lovene for å hindre brudd på folkeretten, mener LO, Fagforbundet og Norsk Folkehjelp. Derfor bestilte de rapporten «Folkeretten og næringsvirksomhet i konfliktområder», fra folkerettsjurist Mads Harlem og Fafo-forsker Mark Taylor.

FriFagbevegelse, 08.12.21
Opptak fra Fafo Østforum seminar 25. november: Storrengjøring i arbeidslivet

Opptak fra Fafo Østforum seminar 25. november: Storrengjøring i arbeidslivet


I Hurdalsplattformen varsler regjeringen storrengjøring i arbeidslivet for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår. Det skal komme en forsterket innsats for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Hva vil stortingsflertallet prioritere? Hvordan stiller LO og NHO seg til de ulike tiltakene? Er det noe som mangler? Opptak fra seminaret ser du her

Fafo Østforum, 25.11.21
Debatt: – Norske lønns- og arbeidsvilkår i horisonten

Debatt: – Norske lønns- og arbeidsvilkår i horisonten


– Det er 13 år siden LO, Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF) og Norsk Sjømannsforbund (NSF) engasjerte Fafo for å utrede Norges handlingsrom i nasjonale farvann. Fafo-rapporten var klar. Det handler om legitim regulering av lønns og arbeidsvilkår i norske farvann. Dessverre var denne rapporten ikke nok for å snu politiske motstandere eller motstandere fra næringen, skriver sjøkaptein Hans Sande, adm.dir i NSOF.

Skipsrevyen, 17.11.21
Arbeidsinnvandrer under pandemien: Norge er avhengig av folk som Alexey. Så stengte grensene

Arbeidsinnvandrer under pandemien: Norge er avhengig av folk som Alexey. Så stengte grensene


Russiske Alexey fikk oppleve hvordan det er å være arbeidsinnvandrer under en pandemi. – Det var veldig dramatisk, forteller hjelpeorganisasjonen Caritas.

– Koronaen fikk store følger for mange arbeidsinnvandrere. De har ofte løsere tilknytning til arbeidsmarkedet, gjerne som midlertidig ansatte eller innleid arbeidskraft, forteller Anne Mette Ødegård, seniorforsker ved Fafo.

IMDi og Helsedirektoratet i VG

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie