Nedenfor er alle saker som tidligere har vært publisert på Start-siden. 

Lønna for øst-europeere i Norge har økt: Arbeidsgiverne endret synet på allmenngjøring

Lønna for øst-europeere i Norge har økt: Arbeidsgiverne endret synet på allmenngjøring


Allmenngjorte tariffavtaler i Norge ble møtt med et kritisk blikk av arbeidsgiverne. Nå stiller de seg bak ordningen. Samtidig kommer det krav til den nye regjeringen. Det kom frem i panelsamtalen på Fafo Østforum seminar forrige uke.

FriFagbevegelse, 01.11.21
Opptak fra Fafo Østforum seminar 28. oktober: Allmenngjøring – viktig og riktig medisin?

Opptak fra Fafo Østforum seminar 28. oktober: Allmenngjøring – viktig og riktig medisin?


I desember er det 17 år siden det første vedtaket om allmenngjøring. Erfaringene med allmenngjorte tariffavtaler er i hovedsak positive. Samtidig øker andelen lavlønnsjobber i Norge. Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo har evaluert ordningen. Vi inviterte arbeidslivets parter til debatt om hva slags betydning allmenngjøring har hatt, og om det er den riktige medisinen mot lavlønnskonkurranse i årene framover.

 

Fafo Østforum
– Innleie av arbeidskraft er omstridt og har stor politisk interess. Fakta er viktig

– Innleie av arbeidskraft er omstridt og har stor politisk interess. Fakta er viktig


Fafo har gransket hvordan størrelsen på bemanningsbransjen kan måles, og fremskaffet oppdaterte tall for omfanget av innleie fra bemanningsforetak.

– Hvorfor se på målemetoder og omfang? Kristine Nergaard startet med et retorisk spørsmål da hun presenterte det nye Fafo-notatet om inn- og utleie av arbeidskraft.

Fafo Østforum, 14.10.21
Opptak fra 12. oktober, Fafo-seminar om inn- og utleie av arbeidskraft

Opptak fra 12. oktober, Fafo-seminar om inn- og utleie av arbeidskraft


Hvor mange arbeidstakere leies ut fra norske og utenlandske bemanningsforetak og hvordan har utviklingen vært over tid? Hvilke bransjer bruker mest innleie? Og har vi nok informasjon til å tallfeste fenomenet inn- og utleie av arbeidskraft? På seminaret ble tall fra et nytt Fafo-notat presentert og diskutert. Nedenfor er lenker til presentasjon på seminaret, nytt notat og opptak av sendingen.

Fafo Østforum
Kronikk: – En norsk modell for vår tid

Kronikk: – En norsk modell for vår tid


Kronikk av Fafo-forsker Jon Erik Dølvik i Klassekampen 28. september.

– I Klassekampen 17. august skrev jeg en kronikk om bemanningsbransjen i Sverige og Norge. Knut Øygard i Fellesforbundet har kommet med et konstruktivt svar 25. august.

Fafo Østforum / Klassekampen, 05.10.21
Nyhetssaker om Fafos rapport om lavlønte

Nyhetssaker om Fafos rapport om lavlønte


Den nye Fafo-rapporten «Hvem er de lavtlønte?» ble lansert i dag. To av funnene er at det har blitt flere lavlønnsjobber i det norske arbeidsmarkedet i fra 2008 til 2018, og at utenlandsk arbeidskraft er overrepresentert i lavlønnstatistikken.

Nedenfor finner du lenke til rapporten og opptak fra lanseringsseminaret, samt lenker til nyhetssaker som omtaler rapporten.

Fafo Østforum, 01.10.21
28. september, rapportlansering om lavlønte: Opptak fra sendingen, presentasjoner og ny rapport

28. september, rapportlansering om lavlønte: Opptak fra sendingen, presentasjoner og ny rapport


Ulikhet og økonomiske forskjeller har stått sentralt i årets valgkamp. I arbeidsmarkedet dreier det seg både om polarisering, økte lønnsforskjeller og sosial dumping. Men hvem har de laveste lønningene, hva jobber de med – og hvor går egentlig grensa for å være lavlønt?

Det fikk du svar på da Fafo og Senter for lønnsdannelse inviterter til seminar. Nedenfor finner du lenker til opptak fra sendingen, forskernes presentasjoner og den nye rapporten.

Fafo Østforum
Fafo-rapport om bosatte arbeidsinnvandrere oversatt til flere språk

Fafo-rapport om bosatte arbeidsinnvandrere oversatt til flere språk


Den første undersøkelsen som er gjort blant bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen er nå oversatt til polsk, litauisk og engelsk. Det gjør det mulig for et bredt publikum – også arbeidsinnvandrere som er dårlig i norsk – å få kunnskap om hvordan disse gruppene har det i Norge.

Fafo Østforum, 02.09.21
Podkast: Fafo-forsker Bård Jordfald om de lavtlønnede

Podkast: Fafo-forsker Bård Jordfald om de lavtlønnede


Ulikhet handler ikke bare om de rikeste og deres formuer. Innenfor arbeidslivet oppstår også ulikhet. Arbeidsinnvandrere, allmenngjøring og sosial dumping er et av flere temaer når Fafo-forsker Bård Jordfald i Agenda Magasins nyeste podkast snakker om de som tjener minst i Norge – de lavlønte.

Agenda Magasin, 30.08.21
Kronikk: – Den svenske lærdommen

Kronikk: – Den svenske lærdommen


Den norske arbeidslivsmodellen forvitrer. Skyldes det EØS-avtalen, østuvidelsen eller det «ulykksalige vedtaket» om å tillate arbeidsutleie i 2000? 

– Feilen i Norge var ikke selve legaliseringen av utleie i år 2000. Svikten lå i de norske aktørenes manglende evne til å bruke liberaliseringen som brekkstang for sterkere regulering av arbeidsvilkårene og parts- og avtaleforholdene i den framvoksende utleiebransjen, skriver Jon Erik Dølvik, seniorforsker ved Fafo.

Klassekampen, 17.08.21
Fafo-forsker utpekt til integreringsutvalg

Fafo-forsker utpekt til integreringsutvalg


Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg skal se på hvordan arbeidsinnvandrere kan bli bedre integrert. Et av medlemmene som regjeringen har bedt om å bidra, er Fafo Østforums prosjektleder, seniorforsker Anne Mette Ødegård.

– Dette er et nødvendig og viktig arbeid, og jeg er svært glad for å kunne bidra. Med nesten 200 000 bosatte arbeidsinnvandrere i Norge er det på høy tid å få mer kunnskap og vurdere tiltak – ikke minst når det gjelder språk og kjennskap til norsk arbeidsliv, sier Ødegård.

Fafo Østforum, 16.08.21
19. august: Arbeidsinnvandring tema for Caritas under Arendalsuka

19. august: Arbeidsinnvandring tema for Caritas under Arendalsuka


Anne Mette Ødegård, seniorforsker ved Fafo, er en av innlederne hos Caritas under Arendalsuka. «Utenlandsk arbeidskraft – hva trenger vi og hvem er vi» er tittelen på arrangementet torsdag 19. august kl. 15.15. Alle arrangementer under Arendalsuka strømmes.

Fafo Østforum

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie