Nedenfor er alle saker som tidligere har vært publisert på Start-siden. 

Opptak fra 3. desember, Fafo-webinar: På jakt etter språknøkkelen

Opptak fra 3. desember, Fafo-webinar: På jakt etter språknøkkelen


Betydningen av norskkompetanse hos utenlandske arbeidstakere er undervurdert i store deler av arbeidslivet – på tvers av yrker og bransjer. Arbeidsplassen regnes som en av de viktigste arenaene for integrering i det norske samfunnet. Er det likevel slik at språk reduseres til et spørsmål om å finne praktiske løsninger og å unngå farlige situasjoner? På dette webinaret lanserte vi en Fafo-rapport, utarbeidet på oppdrag fra Språkrådet.

Fafo Østforum
Arbeidsinnvandrere kan ikke norsk. Språkrådet er bekymret

Arbeidsinnvandrere kan ikke norsk. Språkrådet er bekymret


Arbeidsinnvandrere verken må eller trenger å lære seg norsk, og det bekymrer blant andre Språkrådet som har bedt Fafo undersøke tre bransjer der det er mange utenlandskføte arbeidere. Den nye Fafo-rapporten «Norskkompetanse blant arbeidstakere født i utlandet» var tema da Språkrådets direktør Åse Wetås og statssekretær Grunde Almeland (V) i Kunnskapsdepartementet gjestet Dagsnytt 18.

NRK 2 Dagsnytt 18, 03.12.20
Ny Fafo-rapport om norskkompetanse blant arbeidstakere født i utlandet

Ny Fafo-rapport om norskkompetanse blant arbeidstakere født i utlandet


Betydningen av norskkompetanse hos utenlandske arbeidstakere har økt i takt med arbeidsinnvandringen og et stadig mer internasjonalisert arbeidsliv. En ny Fafo-rapport, som ble lansert i dag, belyser språkutfordringer på arbeidsplassen i tre ulike bransjer: ved et sykehjem, et universitetsinstitutt og på byggeplassen.

Fafo Østforum, 03.12.20
Bør vi ha minstelønn i Norge?

Bør vi ha minstelønn i Norge?


EU vil innføre et system med lovfestet minstelønn i EU- og EØS-medlemslandene. Men i Norge er LO klart imot.  – Dette handler ikke om at Norge må innføre en minstelønn. Forslaget danner et rammeverk for å sikre at alle arbeidere i EU får en minimumslønn, sa Joost Korte, EUs generaldirektør for sysselsetting da han deltok på Fafos webinar om EUs minstelønn-forslag.

Forskning.no, 30.11.20
Opptak fra 24. nov: EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

Opptak fra 24. nov: EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?


Arbeidet med å innføre en ordning med felles minstelønn i EU har skapt sterke reaksjoner i de nordiske landene. EU-kommisjonen forsikrer imidlertid om at ingen land skal tvinges til å innføre ordningen. Da Fafo Østforum inviterte til debatt om temaet fikk vi noen svar på hvordan EU-kommisjonen ser på reaksjonene og den videre prosessen. Opptaket ser du på Fafos youtube-kanal Fafo-tv.

Fafo Østforum, 24.11.20
EU-topp til minstelønn-forsvar hos Fafo Østforum

EU-topp til minstelønn-forsvar hos Fafo Østforum


Er EUs forslag til minstelønnsbestemmelser en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen? Spørsmålet stilles under tirsdagens åpne webinar. For å fronte forslaget deltar EU-kommisjonens Joost Korte, i møte med representanter for den norske regjeringen og partene i arbeidslivet.

Fafo Østforum / NTB Info, 22.11.20
Krevende å være polakk i Norge

Krevende å være polakk i Norge


Hvordan har statusen til polakker endret seg? Hvordan gikk det med polakkene da Norge stengte ned i mars? Hva frykter Fellesforbundet etter at det nylig ble strengere karanteregler for arbeidsinnvandrere? Kan vi regne med at vi har tilgang til polsk arbeidskraft i tiden som kommer? Dette var temaer da Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård var gjest i Helgemorgen.

NRK Radio, 31.10.20
Forvarsler om polsk retur

Forvarsler om polsk retur


Usikkerhet borte og sterk vekst hjemme. Norges desidert største gruppe arbeidsinnvandrere det siste tiåret – polakkene – begynner å få mange grunner til ikke å dra til Norge for å jobbe. 

Den polske ambassadøren til Norge, Iwona Woicka-Żuławska, innledet på Fafo Østforums seminar 6. oktober, og Arbeidslivet.no har intervjuet henne for å vite mer om hva som gjør at flere polakker nå velger å bli i Polen.

arbeidslivet.no, 16.10.20
Opptak fra 6. oktober, Fafo Østforum seminar: Covid-19-crises and uncertainty: What about labour migration?

Opptak fra 6. oktober, Fafo Østforum seminar: Covid-19-crises and uncertainty: What about labour migration?


I mars ble både arbeidsinnvandrere og deres arbeidskraft satt i «karantene». Men allerede før koronatiltakene så vi tegn på at det norske arbeidsmarkedet er blitt mindre attraktivt for øst-europeiske migranter. Hvem skal bygge, produsere og høste i årene som kommer? Seminaret ble holdt på engelsk.

Fafo Østforum
Fafo-bidrag i forskningsantologien «Sund konkurrens i byggbranschen»

Fafo-bidrag i forskningsantologien «Sund konkurrens i byggbranschen»


Fafo-forskerne Anne Mette Ødegård og Mona Bråten har bidratt til denne svenske forskningsantologien om konkurransevilkårene i byggebransjen. Deres bidrag bygger på forskning om hvordan arbeidsinnvandringen har påvirket HMS-vilkårene i norsk byggebransje.

Fafo Østforum, 01.10.20
Sosial dumping og brudd på arbeidsmiljøloven er utbredt i varebilsegmentet

Sosial dumping og brudd på arbeidsmiljøloven er utbredt i varebilsegmentet


En fersk rapport fra SØA og Fafo om kriminalitet i varebilsegmentet peker på utbredt sosial dumping og brudd på arbeidsmiljøloven. I et utdrag fra en varebilsjåførs arbeidskontrakt står det følgende: «Du er ansatt inntil videre, til jeg finner en som er bedre enn deg». Rapporten trekker også frem forslag til løsninger for å bedre forholdene. Disse innebærer blant annet allmenngjøring av tariffavtaler, krav om løyve, fartsskriver, kjøre- og hviletid og yrkessjåførkompetanse

Lastebil.no, 23.09.20
Fafo skal kartlegge NOKUTs godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring

Fafo skal kartlegge NOKUTs godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring


Uten godkjent utdanning har mange arbeidsinnvandrere i en årrekke jobbet som ufaglærte. En godkjenningsordning hadde derfor vært etterspurt i flere år, blant annet fra partene i arbeidslivet, da den ble igangsatt i 2016. Etter noen års erfaringer ønsker NOKUT nå å få kartlagt hvilken effekt ordningen har hatt, og det er Fafo som vant prosjektet.

Fafo Østforum, 22.09.20

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie