Nedenfor er alle saker som tidligere har vært publisert på Start-siden. 

Både LO og NHO usikre på norske Brexit-konsekvenser

Både LO og NHO usikre på norske Brexit-konsekvenser


Professor Paul Marginson fra University of Warwick, mener at betydningen av Brexit også vil bli påvirket av hvem som vinner valget. – Valgresultatet er helt avgjørende for arbeidstakernes rettigheter og reguleringene av arbeidslivet, mener Marginson, som talte på Fafo Østforum seminaret om Brexit 22. november.
(FriFagbevegelse, 22.11.19)
Opptak fra seminar 22. november: Brexit Breakfast

Opptak fra seminar 22. november: Brexit Breakfast


Hvordan kan Brexit påvirke arbeidsmarkedsregulering og arbeidsforhold i Europa, inkludert Norge? Fafo Østforum inviterte til Brexit Breakfast, og du kan se opptak av seminaret et på Fafo-tv.

(Fafo Østforum, 22.11.19)
Opptak på Fafo-tv, Fafo Østforum seminar 8. okt: «Kineserne kommer» – utenlandske entreprenører på norske anlegg

Opptak på Fafo-tv, Fafo Østforum seminar 8. okt: «Kineserne kommer» – utenlandske entreprenører på norske anlegg


Bygging av veier, jernbane, bruer og tunneler overlates i stadig større grad til utenlandske entreprenører. Hva slags betydning har dette for arbeidsvilkårene i bransjen og klarer de norske entreprenørene seg i konkurransen? Dette var tema på Østforums seminar. Se opptak av seminaret på Fafo-tv

Last ned presentasjoner på seminarnettsiden.

(Fafo Østforum, 08.10.19)
Ny bok om utstasjonerte arbeidstakere i Europa

Ny bok om utstasjonerte arbeidstakere i Europa


Fafo-forskerne Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård har i denne boka skrevet et kapittel om den såkalte "verftssaken". Tittelen på boka er «Posted Work in the European Union - The Political Economy of Free Movement», og har bidrag fra forskere i flere europeiske land.

(Fafo Østforum, 08.10.19)
Privatmarked i svart og hvitt: Dette bør du vite når du kjøper tjenester til heimen

Privatmarked i svart og hvitt: Dette bør du vite når du kjøper tjenester til heimen


Behov for oppussing av bad, nytt tak på hytta eller fiksing på bilen? Mange velger å betale andre for å utføre tjenester på egen eiendom. Underveis kan mange bevisst eller ubevisst bryte loven. Det kan få følger – enten individuelt om du blir tatt, eller samfunnsmessig ved at du støtter opp om sosial dumping eller ved å undergrave lovlydige folks arbeidsvilkår. På arbeidslivet.no finner du en guide til den lovlydige sti, både innen skatte- og arbeidsrett.

(arbeidslivet.no, 19.09.19)
Nytt Fafo-prosjekt skal kartlegge norskkompetansen blant utenlandske arbeidstakere

Nytt Fafo-prosjekt skal kartlegge norskkompetansen blant utenlandske arbeidstakere


Hva slags behov for språkopplæring har arbeidstakere født i utlandet? Og hva slags tilbud gis? Kravene til språkkompetanse varierer mellom yrkesgrupper og hva slags arbeid man har.  Arbeidsinnvandrere fra EØS-land har ikke rett på norskopplæring. På oppdrag fra Språkrådet skal Fafo kartlegge språkutfordringer, opplæring og hvordan dette håndteres ute på arbeidsplassene.

(Fafo Østforum, 04.09.19)
Ny Fafo-rapport: Ansette eller leie inn? En kartlegging i Hordaland

Ny Fafo-rapport: Ansette eller leie inn? En kartlegging i Hordaland


Fafo har kartlagt bemanningsstratgiene i små og mellomstore industribedrifter i Hordaland. På grunn av uforutsigbare markeder og store svingninger i bemanningsbehovet mener bedriftene bruk av innleie i perioder er viktig. Elleve av de 22 bedriftslederne oppgir at de er mer eller mindre avhengige av arbeidsinnvandring og tilgang på utenlandsk arbeidskraft.

(Fafo Østforum, 03.09.19)
Nytt prosjekt om arbeids- og levekår for bosatte arbeidsinnvandrere

Nytt prosjekt om arbeids- og levekår for bosatte arbeidsinnvandrere


Fafo Østforum vil gjennomføre en landsomfattende intervjuundersøkelse blant bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen. Målet er å få bedre kunnskap om arbeids- og levekår, hva de vet om rettigheter og plikter, fagforeningsmedlemskap og kjennskap til svart arbeid og andre former for arbeidslivskriminalitet.

(Fafo Østforum, 21.08.19)
14. august, Fafobåten - Arendalsuka: Må kokken være norsk? Arbeidsinnvandring og fagopplæring i hotell- og restaurantbransjen

14. august, Fafobåten - Arendalsuka: Må kokken være norsk? Arbeidsinnvandring og fagopplæring i hotell- og restaurantbransjen


Det er stort behov for faglærte kokker og servitører i hotell- og restaurantbransjen. Men interessen for å ta utdanning i restaurant- og matfagene blant ungdom synker, og samtidg har andelen utenlandske arbeidstakere i bransjen økt.

(Fafo Østforum, 14.08.19)
Ny rapport ser på risiko for sosial dumping og utnytting i norsk fiskerinæring

Ny rapport ser på risiko for sosial dumping og utnytting i norsk fiskerinæring


I den nye forskningsrapporten «Dokumentasjon av sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring» konkluderes det blant annet med at «utenlandsk arbeidskraft har høyere risiko for å bli utsatt for lovbrudd, som for eksempel sosial dumping, både i fiskeriflåten og i fiskeriindustrien på land».

(Nofima / Fafo Østforum, 17.01.19)
Kraftig løft for mange av EUs fattigste arbeidsfolk

Kraftig løft for mange av EUs fattigste arbeidsfolk


Siden 2018 har nær alle EU-landene hevet de lovpålagte minstelønningene betydelig. At disse tiltakene har klart å motarbeide sosiale forskjeller er likevel ikke selvsagt. Det viser en fersk rapport fra Eurofound. Fafo har ansvaret for den norske rapporteringen til Eurofound.

(arbeidslivet.no, 04.06.19)
Hvem skal bygge husene våre om polakkene drar hjem?

Hvem skal bygge husene våre om polakkene drar hjem?


Nå er det nesten like mange polakker som reiser ut av Norge som det er som kommer hit. Hvorfor velger de å dra hjem? Og klarer vi oss uten dem? Vi har tatt dem som en selvfølge. Og til og med sett på dem som et problem. Det siste viser en spørreundersøkelse Fafo har gjennomført nå i mai at vi fortsatt gjør.

(forskning.no, 31.05.19)

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie