Skip to main content

NTAES-rapport: Leverandører til det offentlige

NTAES-rapport: Leverandører til det offentlige

Egenskaper ved leverandører som har begått lovbrudd

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES)

NTAES er et samarbeid mellom Politiet, Skatteetaten, Økokrim, Tolletaten, NAV og Arbeidstilsynet

Publikasjonsår: 2022Relaterte nyheter

  • Relaterte seminarer

    Relaterte tema

    Relaterte publikasjoner