Skip to main content
 

Dette gjør offentlige innkjøpere sårbare for useriøse tilbydere

27. juni 2022

En fersk rapport fra Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) kartlegger og beskriver egenskaper ved leverandører til det offentlige som har begått økonomisk kriminalitet. Formålet med rapporten er å gi beslutningsstøtte for forebyggende tiltak.

Dersom de som driver med offentlige anskaffelser virkelig skal jage vekk useriøse leverandører, er det særlig disse utfordringene det må gjøres noe med:

  • Anskaffelsesregelverket er komplisert og stiller høye krav til den som forvalter det.
  • Regelverket hviler i stor grad på skjønnsmessige vurderinger.
  • Oppdragsgivere benytter i liten grad tilgjengelige informasjonskilder.
  • Kontrolletatenes reaksjoner er vanskelig eller ikke tilgjengelig for oppdragsgiverne.
  • Egenerklæringsskjema er i de fleste tilfeller eneste vurderingsgrunnlag.
  • Sårbarheten er større dersom dokumentasjon må innhentes fra utlandet.

Les hele saken: Dette gjør offentlige innkjøpere sårbare for useriøse tilbydere (Anbud365, 17.06.22)

 
Nyhet