Skip to main content

Arbeidslivskriminalitet i Norge: Situasjonsbeskrivelse 2017

Arbeidslivskriminalitet i Norge: Situasjonsbeskrivelse 2017
NTAES

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES). Senteret er et samarbeid mellom politiet, Skatteetaten, Tolletaten, NAV og Arbeidstilsynet.

Nettutgave

Se også Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge. Situasjonsbeskrivelse 2014

Publikasjonsår: 2017Relaterte nyheter

  • Relaterte seminarer

    Relaterte tema