– Arbeidskrimrapport tåkelegger situasjonen

  • 24. august 2017

Organisasjonsarbeider Boye Ullmann er svært skuffet over at rapporten «Situasjonsbeskrivelse 2017. Arbeidskriminalitet i Norge» så å si ikke omhandler bemanningsbransjen. – Dette er et kraftig tilbakeskritt i forhold til tilsvarende rapport fra 2014 og rapporten fra Riksrevisjonen fra 2016, sier Ullmann.

Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie