Skip to main content
 

– Arbeidskrimrapport tåkelegger situasjonen

24. august 2017

Organisasjonsarbeider Boye Ullmann er svært skuffet over at rapporten «Situasjonsbeskrivelse 2017. Arbeidskriminalitet i Norge» så å si ikke omhandler bemanningsbransjen. – Dette er et kraftig tilbakeskritt i forhold til tilsvarende rapport fra 2014 og rapporten fra Riksrevisjonen fra 2016, sier Ullmann.

Nyhet