Skip to main content
 

Ny rapport: Utsendte arbeidstakere er særlig sårbare for å bli underbetalt, også på offentlige oppdrag

22. januar 2020

Utnyttelse av utenlandske arbeidstakere og unndragelse av skatt og avgift er nå de to vanligste formene for arbeidslivskriminalitet. Det kommer frem i en fersk situasjonsbeskrivelse fra Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES).

NTAES fikk den 20. mars 2019 i oppdrag av Det sentrale samarbeidsforum (DSSF) å utarbeide en ny situasjonsbeskrivelse av arbeidslivskriminalitet.

Formålet med rapporten om arbeidslivskriminalitet 2020 er å øke kunnskapen til politi- og kontrolletatene. Rapporten beskriver fire områder; trusselaktører, utenlandske arbeidstakere, underbetaling og offentlig anskaffelser.

Situasjonsbeskrivelsen fra 2017 fremhevet arbeidslivskriminaliteten som dynamisk og at aktører som opererer ulovlig fremstår som lovlydige i myndighetenes registre. I tiden etter 2017 har politi- og kontrolletatenes bekjempelse blitt rettet mot aktører, mer enn bransjer. Utnyttelse av utenlandske arbeidstakere og unndragelse av skatt og avgift er de to vanligste formene for arbeidslivskriminalitet i 2019.

Les hele saken: Ny rapport om arbeidslivskriminalitet fra NTAES (Økokrim, 22.01.20)

 

Nedenfor er lenker til rapporter fra NTAES

 
Nyhet